Terug naar het overzicht

2de aanvraagronde steunregeling culturele sector afgerond

Foto van een saxofoon dat bij iemand op schoot ligt.

De gemeente Gouda wil met de ‘Tijdelijke subsidieregeling Covid-19 schade culturele sector Gouda’, de culturele sector ondersteunen en door de coronacrisis helpen. Goudse culturele organisaties en verenigingen konden van 1 tot 21 juni 2021 een aanvraag indienen voor geleden financiële schade over de 1e helft van 2021. In deze 2e aanvraagronde ontvangen 19 organisaties in totaal ongeveer € 675.000,- aan steun.

Wethouder cultuur, Thierry van Vugt: “Het is goed dat we, dankzij deze subsidieregeling, de cultuursector in onze stad een flinke steun in de rug kunnen geven. Zo kunnen we het Goudse culturele vermogen, ook voor de toekomst, zoveel mogelijk behouden.“

In totaal hebben 19 organisaties een aanvraag ingediend voor deze 2de ronde van de subsidieregeling. Het subsidieplafond voor deze ronde was vastgesteld op € 725.000. De beoordeling is gedaan aan de hand van dezelfde criteria als in de 1e ronde. De 19 organisaties ontvangen samen zo’n € 675.000,-. Daarover hebben zij deze week bericht ontvangen. De middelen die worden ingezet voor deze subsidieregeling zijn afkomstig van het ministerie van OCW. De gemeente ontvangt compensatiemiddelen voor coronaschade, waaronder middelen voor cultuur. De gemeenteraad heeft in april 2021 besloten de compensatiemiddelen die worden ontvangen voor cultuur volledig in te zetten voor deze subsidieregeling, zoals dat ook voor de vorige steunronde is gebeurd. Later in het jaar wordt duidelijk of er nog extra Rijksmiddelen beschikbaar komen, waarmee een 3e aanvraagronde kan worden opengesteld.

Welke organisaties hebben subsidie ontvangen?

De organisaties die uit de 2e aanvraagronde subsidie hebben ontvangen, zijn:

De Waag; De Goudse Schouwburg; Shantykoor Gouda Zuid/West; Mirakel; Cheese Experience; ATP Gouda; RUBA Events; TheaterBakkerHeij; Museum Gouda; Studio Gonz; Stedelijke Harmonie Caecilia; St Jan; Goudse Popschool; Gouda’s Harmonie ‘De Pionier’; Yunited; Mass Holding; Gouda Studio’s; So What!; IPA producties.

Foto: Astrid den Haan