Terug naar het overzicht

Afscheidssymposium bodemdaling oud-wethouder Hilde Niezen

Hilde Niezen

Oud-wethouder Hilde Niezen (Duurzaamheid en Mobiliteit) neemt afscheid van de gemeente Gouda. In plaats van een afscheidsreceptie komt er op verzoek van Hilde Niezen een afscheidssymposium. Zij wil graag iets van de kennis over bodemdaling, klimaatadaptatie en de gevolgen voor de toekomst van Gouda delen met alle Gouwenaars.

Het minisymposium is op vrijdag 17 december van 14.30 tot 16.00 uur. Hilde Niezen gaat, onder leiding van dagvoorzitter Rienske Zegwaard, in gesprek met ervaringsdeskundige en documentairemaker Jan Dogterom en professor Frans van de Ven die namens de TU Delft onderzoek heeft gedaan naar de bodemdaling in Gouda. Ook Hans Suijs van het Watergilde schuift aan. Aan de hand van inspirerende verhalen, concrete casussen en prikkelende stellingen wordt u in het interactieve ‘Klimaat-bodemuurtje’ meegenomen naar een onzichtbare wereld die de afgelopen 8 jaar zichtbaar werd. U kunt meekijken via de website Livestream Online.

Boegbeeld bodemdaling in Nederland

Oud-wethouder Niezen heeft de afgelopen jaren het belang van grondig onderzoek naar bodemdaling in Nederland op de kaart gezet. Als voorzitter van het landelijk Platform Slappe Bodem was zij het boegbeeld Bodemdaling in Nederland. Voor het behoud van de historische binnenstad van Gouda zijn gewaagde keuzes nodig geweest. “Klimaatverandering en bodemdaling treft ons uiteindelijk allemaal en die problemen moeten we als bestuurder aankijken en niet uit de weg gaan”, aldus Hilde Niezen. Michel Klijmij-van der Laan heeft Hilde Niezen als wethouder opgevolgd.

Foto: Oscar van der Wijk