Terug naar het overzicht

De Goudse zendmachtiging wordt opnieuw uitgegeven

Op de foto ziet u een gedeelte van een zendtoren

De zendmachtiging voor lokale omroepen heeft wettelijk een duur van 5 jaar. De huidige vergunning eindigt in het voorjaar van 2022. Geïnteresseerde partijen die voor de nieuwe termijn in aanmerking willen komen, moeten zich uiterlijk 7 november 2021 aanmelden bij het Commissariaat voor de Media (CvdM). Het CvdM vraagt, na toetsing van de inschrijvingen, aan de gemeenteraad welke voorkeur zij hebben. Op basis daarvan wijst het Commissariaat de zendmachtiging voor de komende 5 jaar toe.

Wethouder Thierry van Vugt: “Lokale media zijn essentieel voor de democratie. Het is belangrijk dat er komende jaren weer een lokale omroep aan de slag kan.” De gemeente Gouda heeft, als aanvulling op de basiscriteria die al door het CvdM worden gesteld, nog enkele aanvullende toetsingscriteria vastgesteld. Dit zijn de zelfde criteria zoals gehanteerd tijdens de vorige inschrijving in 2017:

a. brede gerichtheid, ook voor jongeren,
b. aanwezigheid van markt-, luister-/kijk- en klanttevredenheidsonderzoek
c. samenwerking met lokale partners/organisaties,
d. afstemming met andere omroepen en media-initiatieven.

De gemeenteraad moet nog besluiten over deze criteria. De gemeente roept geïnteresseerde partijen op om zich, op basis van de regels van het Commissariaat van de Media en de aanvullende criteria van de Raad, in te schrijven voor deze belangrijke rol. Partijen moeten bij hun aanmelding bij het CvdM een volledige omschrijving geven van de criteria en op welke aantoonbare wijze zij daaraan voldoen.

Op de website van het Commissariaat voor de Media staan alle aanwijzingen die het Commissariaat geeft.