Terug naar het overzicht

Goudse bedrijventerreinen blijven in ontwikkeling met nieuwe visie

Dit is een luchtfoto van bedrijventerrein de Goudse Poort

Met de Bedrijventerreinenvisie Gouda 2021-2030 geeft Gouda gehoor aan de lokale vraag van ondernemers naar meer ruimte. Door een betere samenwerking en wisselwerking tussen de bestaande bedrijventerreinen, wil Gouda de werklocaties beter benutten. Dit biedt bedrijven ook de mogelijkheid om te groeien. Het rapport is een bouwsteen voor de regionale bedrijventerreinenvisie van Midden-Holland en de nog op te stellen omgevingsvisie.¹

Meer ruimte voor ondernemerschap

Bedrijventerreinen zijn onmisbaar voor de werkgelegenheid. Bijna 30% van alle banen in Gouda zijn te vinden op de 5 bedrijventerreinen in de stad. Wethouder Michiel Bunnik: “Met deze visie zetten we in op een aantrekkelijk vestigingsklimaat en ruimte voor ondernemerschap binnen de gemeente. De Bedrijventerreinenvisie Gouda 2021-2030 focust op het beter benutten van bestaande bedrijventerreinen. We bekijken bijvoorbeeld of de bedrijven die gevestigd zijn aan de huidige watergebonden kavels deze unieke functie ook gebruiken en voegen grootschalige detailhandel-functies samen. Deze zogenoemde ‘schuifpuzzel’ laat zien hoe Goudse Poort en Kromme Gouwe elkaars beschikbare ruimte beter kunnen benutten en invullen.”

Input voor de hele regio

In 2020 heeft regio Midden-Holland het 1e deel van een regionale bedrijventerreinenstrategie opgesteld. In dit rapport staat de vraag en aanbod van bedrijventerreinen in Midden-Holland beschreven. Ook geeft dit rapport richting aan de ontwikkeling van de regionale bedrijventerreinen voor de komende jaren. Midden-Holland gebruikt de informatie uit de bedrijventerreinenvisie van Gouda voor het vervolg van de regionale strategie. In beide visies wordt ook de ontwikkeling van een Gouwe Park II genoemd. Een nieuw bedrijventerrein kan meer ruimte bieden voor Goudse bedrijven. De gemeente Zuidplas neemt het voortouw in de ontwikkeling van dit nieuwe regionaal georiënteerde bedrijventerrein.

Tijdens het opstellen van de Bedrijventerreinenvisie 2021-2030 is er gesproken met verschillende betrokken partijen. VBG (Vereniging Bedrijventerreinen Gouda) en DPG (Duurzaamheidsplatform Gouda) hebben meegedacht over de inhoud. Een projectleider gaat zich in samenwerking met provincie Zuid-Holland richten op de schuifpuzzel tussen Kromme Gouwe en Goudse Poort. Vervolgens wordt er met de betrokken partijen bekeken hoe de bedrijfsverplaatsingen mogelijk gemaakt kunnen worden. De voorbereidingen zijn hiervoor in gang gezet.

De Bedrijventerreinenvisie 2021-2030 sluit aan op de afspraken die zijn gemaakt in het coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie’.

¹ De Omgevingsvisie is een lange termijnvisie waarin de gemeente kijkt naar de ontwikkeling van de stad en welke kansen én uitdagingen er zijn. Alles wat te maken heeft met de fysieke omgeving komt voorbij. Zoals verkeer, openbare ruimte, natuur en milieu, gezondheid. De Omgevingsvisie wordt naar verwachting eind 2021 vastgesteld.

Foto: op de luchtfoto ziet u bedrijventerrein Goudse Poort.