Terug naar het overzicht

Gouwe Huse in 2022 van start langs de Tweede Moordrechtse Tiendeweg

Foto van een sleutel die in een sleutelgat van een deur steekt.

Het college van burgemeester en wethouders wijst de De Tweede Moordrechtse Tiendeweg aan als tijdelijke locatie voor 5 Gouwe Huse en een aparte beheerdersruimte. Gouwe Huse zijn kleine en eenvoudige woningen op een rustige plek voor mensen die niet in een woonwijk kunnen wonen. Het besluit kwam tot stand nadat op verzoek van omwonenden ook andere mogelijke locaties zijn onderzocht. Het college heeft de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met omwonenden en de gemeenteraad. Naar aanleiding hiervan is ook besloten om 2 jaar na de komst van de Gouwe Huse aan de Tweede Moordrechtse Tiendeweg actief op zoek naar een andere locatie. Daarnaast wil het college de natuur- en landschapswaarden in het gebied rondom de Gouwe Huse sterker maken.

Wethouder Rogier Tetteroo: “Geen enkele locatie scoort een 10. Na de intensieve zoektocht in onze dichtbevolkte gemeente blijkt de Tweede Moordrechtse Tiendeweg voorlopig het meest geschikt. Daarom starten we in 2022 met de bouw. 2 jaar na de komst van de Gouwe Huse gaan we opnieuw op zoek naar een andere locatie. Het kan zijn dat een locatie nu nog niet beschikbaar is, maar tegen die tijd wel. En doet zich in de 1e 2 jaar een kans zich voor op een andere passende locatie, dan benutten we die.”

Gouwe Huse als laatste woonoptie

Gouwe Huse zijn bedoeld voor mensen met een vaak lange geschiedenis in de hulpverlening en dakloosheid. Ze kunnen zich moeilijk sociaal aanpassen aan hun (woon)omgeving door hun gedragsproblemen, psychische- of verslavingsproblemen. De bijzondere vorm van wonen in Gouwe Huse is een manier waarop zij een stabiele en rustige plek kunnen vinden in de samenleving. Door te wonen op een meer afgelegen plek kunnen bewoners hier tot rust komen en kunnen overlastsituaties veel beter worden voorkomen. Vanuit het Leger des Heils zijn sociaal beheerders bij de Gouwe Huse aanwezig. Zij werken samen met andere zorgorganisaties en handhaving om ervoor te zorgen dat er geen activiteiten ontstaan die voor overlast kunnen zorgen.

Wethouder Corine Dijkstra: “We begrijpen de grote zorgen van de omwonenden. Tegelijkertijd hebben wij als stad de plicht om te zorgen voor hen die nergens anders meer terecht kunnen. Gouwe Huse biedt voor deze mensen een oplossing en een kans op een menswaardig en rustig bestaan. Als gemeente zijn wij er verantwoordelijk voor dat deze oplossing veilig en verantwoord is voor de omgeving. Dat vraagt om intensieve inzet en begeleiding van ons, samen met het Leger des Heils, Bemoeizorg, handhaving en omwonenden.”

Uitvoering en beheer

Er zijn nog geen keuzes gemaakt over de uitvoering van Gouwe Huse. Denk bijvoorbeeld aan het sterker maken van de natuurwaarden, het regelen van het beheer en het inrichten van het terrein. Hiervoor wil de gemeente in gesprek met de omwonenden van de Tweede Moordrechtse Tiendeweg, het Leger des Heils en Mozaïek Wonen. De wensen van omwonenden zijn belangrijk om er samen voor te zorgen dat iedereen zich veilig voelt, het risico op overlast minimaal is en dat de bewoners van de Gouwe Huse rustig hun eigen leven kunnen leiden.