Terug naar het overzicht

Help jongeren uit uw stad aan een woonruimte

2 mensen die in een woonkamer zitten.

Steeds meer mensen stellen hun huis open voor een ander. Dat kan voor vluchtelingen van ver, maar ook voor jongeren dichtbij. In Gouda zijn er veel (kwetsbare) jongeren die een veilige woonplek zoeken. Voor jongeren die begeleiding nodig hebben is het vaak een te grote stap om op zichzelf te gaan wonen. Huur en Buur (een initiatief van Agathos hulpverlening) helpt bij deze stap naar zelfstandigheid en zoekt naar een match tussen jongeren en verhuurders die woonruimte beschikbaar stellen. Wilt u ook graag helpen? Ga da naar de website van Huur en Buur.

Eerste jongeren hebben een woonplek

De 1e matches tussen jongeren en verhuurders zijn gemaakt. Hierdoor kunnen jongeren zelfstandig wonen, maar kunnen zij ook terecht bij de verhuurder voor praktische vragen. Verhuurder Arthur: “Als verhuurder vind ik het prachtig om vanuit de zijlijn van het leven van een jongere te mogen bijdragen aan de groei naar zelfstandigheid. Door het geven van goede raad of het samen uitvoeren van klusjes in en om het huis. Zoals samen tuinieren, de dakgoot schoonmaken of een lamp vervangen. Daarnaast vind ik het waardevol om vanuit een ontspannen contact met de jongere als rolmodel te mogen dienen en iemand te zijn waar ze op terug kunnen vallen als dat nodig is.” Een prachtige manier om iets te betekenen voor een ander!

Heeft u woonruimte beschikbaar?

Steeds meer jongeren melden zich aan via Huur en Buur en zijn op zoek naar een woonruimte. Laten we hen samen helpen! Heeft u woonruimte beschikbaar? En helpt u graag kwetsbare jongeren in de buurt? Huur en Buur is op zoek naar verhuurders. Kijk voor meer informatie op de website van Huur en Buur of neem direct contact op via e-mail: huurenbuur@leliezorggroep.nl.

Foto: Peter Verheijen