Terug naar het overzicht

Kenniscentrum Bodemdaling en Campus Gouda in Arti Legi gebouw

Wethouders Klijmij en Van Vugt staan voor de deur van Arti Legi en krijgen de sleutel van het gebouw overhandigd.

Wethouders Thierry van Vugt en Michel Klijmij hebben deze week de koopovereenkomst ondertekend voor het Arti Legi gebouw aan de Markt in Gouda. Het college van B&W vraagt de gemeenteraad na het verkiezingsreces de benodigde middelen vrij te maken. Doel van de aankoop is de vestiging van het nationale Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen per 1 september 2022. Campus Gouda zal bovendien in Arti Legi onderwijsactiviteiten gaan organiseren in samenwerking met verschillende hogescholen.

Arti Legi ligt aan de Markt nummer 27. Het is een Rijksmonument met een grote cultuurhistorische betekenis. Wethouder Van Vugt (vastgoed, onderwijs): ”Ik ben erg blij dat we met deze aankoop de maatschappelijke functie van dit prominente gebouw in onze stad kunnen behouden en er kennis en onderwijsactiviteiten kunnen huisvesten die van groot belang zijn voor Gouda.” Wethouder Klijmij (bodemdaling) vult aan: “Het huis van de buren komt maar één keer te koop. Het is een unieke locatie om de activiteiten van het Nationaal Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen in samenhang met onderwijsaanbod van Campus Gouda onder te brengen.”

Arti Legi en Campus Gouda

Arti Legi wordt de nieuwe locatie van het nationale Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen. Dat is goed nieuws voor Gouda. Bodemdaling en funderingsproblemen zijn in Gouda immers aan de orde van de dag. Met het Kenniscentrum is deze broodnodige kennis dichtbij huis; daar plukken de inwoners en ondernemers van Gouda straks de vruchten van. Het kenniscentrum sluit ook aan op de ambitie van de gemeente en de regio Midden-Holland om het onderwijs en bedrijfsleven beter met elkaar te verbinden door middel van Campus Gouda. Het Living Lab Bodem & Technologie van Campus Gouda zet in op innovaties rondom bodem en technologie. Campus Gouda gaat daarnaast hbo-onderwijs organiseren in het Arti Legi gebouw. Arti Legi heeft van binnen en buiten de uitstraling die past bij een kenniscentrum. Ook is de bereikbaarheid optimaal. En Erasmus ging op deze plek naar de Latijnse school, dat is een mooi verleden voor een instelling waar kennis delen centraal staat. Met de ontwikkelaar van de voormalig beoogde locatie, de Gouwekerk, is in goed overleg besloten dat dit pand een andere invulling gaat krijgen.

Nationaal Kenniscentrum Bodemdaling multifunctioneel

Op dit moment wordt er met alle partners hard gewerkt om de opening op 1 september 2022 mogelijk te maken. In het Kenniscentrum komt onder andere een tentoonstelling over bodemdaling en funderingsproblemen en een loket waar je als burger én professional terecht kunt met vragen. Daarnaast worden er workshops gegeven en zijn er presentaties rondom het thema bodemdaling. Arti Legi wordt dus een multifunctioneel gebouw. Het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen* is een initiatief van een groep nationaal werkende organisaties die het Kenniscentrum zien als krachtig instrument voor de ontsluiting van kennis op het gebied van bodemdaling en funderingsproblemen in zowel de bebouwde omgeving als in het landelijk gebied.

Maatschappelijke urgentie

De realisatie van het nieuwe Kenniscentrum is belangrijk. De bodem daalt in de Nederland harder dan de zeespiegel stijgt. Dat veroorzaakt in toenemende mate problemen in het landelijk en in het stedelijk gebied. Om deze problemen het hoofd te bieden moet iedereen die er mee te maken krijgt laagdrempelig toegang krijgen tot kennis en de beste oplossingen. Dat wordt de rol van het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen. Bodemdaling is niet een lokaal of nationaal maar een mondiaal probleem. Daarom wil Gouda dit landelijk op de kaart zetten. Heel de wereld heeft wat aan onze kennis en innovaties op dit vlak.

*Platform Slappe Bodem, Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling, Coalitie Stevige Steden, Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek, Deltares, TU-Delft, TNO, Universiteit Utrecht, Wageningen University and Research, Campus Gouda, Regiodeal Bodemdaling Groene Hart

Foto: Astrid den Haan