Terug naar het overzicht

Losliggende tegels en wat de gemeente doet

De foto toont een stoep met losliggende stoeptegels.

Regelmatig krijgt de gemeente vragen over losliggende tegels. Graag leggen we uit wat de oorzaak is en wat we er aan doen. En, wat ú kunt doen.

Oorzaken zijn bodem en boomwortels

Gouda heeft een zachte veenbodem met een hoog grondwaterpeil. Door deze bodem is de grond steeds in beweging door bodemdaling en trillingen die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld verkeer. Veel bomen houden niet van altijd natte wortels. Daardoor blijven de wortels aan de oppervlakte en groeien ze in de breedte en niet in de diepte.

Gemeente controleert en repareert

Door trillingen blijven de tegels in beweging en kunnen ze verzakken. Ook vanwege zeer zwakke punten in de bodem kunnen lokaal verzakkingen optreden. Boomwortels drukken ze omhoog. Zo komen tegels ongelijk te liggen. De gemeente weet dat en controleert steeds wegen, fietspaden en stoepen op ongelijkheden. Ook door middel van meldingen (onder andere slimmelden) in de openbare ruimte worden tegels hersteld. Waar nodig, repareert de gemeente ongelijk liggend straatwerk.

Soms kan dat niet gelijk. Dan plaatst de gemeente waarschuwingsborden, dit is vooral bij fietspaden vanwege hun snelheid. U wordt dan gewaarschuwd en u kunt dan rekening houden met de situatie. Bijvoorbeeld door minder snel te rijden op de scooter of de fiets. Het kan zijn dat de gemeente de situatie niet herstelt. Dat gebeurt als de gemeente oordeelt dat het geen onveilige situatie betreft.

Asfalt geen oplossing

Boomwortels zijn heel sterk en drukken ook asfalt omhoog en kunnen ook voor gevaarlijke verzakkingen, hobbels en scheuren zorgen. Reparatie is dan moeilijker en duurder.

U kunt ongelijk straatwerk melden

Via de website of via de app Slim melden kunt u een Melding Openbaar Gebied maken. Er zijn veel soorten meldingen mogelijk. U kiest bij losliggende tegels Melding Wegen. De gemeente komt dan controleren en indien nodig repareren. Als blijkt dat herstel maar van korte duur is omdat wortels van bomen direct hierna weer invloed uitoefenen op de tegels, plaatsen we alleen een bord. Dit is ook afhankelijk van de situatie ter plaatse.