Terug naar het overzicht

Opkoopbescherming in Gouda

Woningen aan de Turfmarkt

Sinds 1 juli 2022 geldt in de gemeente Gouda de opkoopbescherming. Dat betekent dat woningen met een WOZ-waarde tot de NHG-grens (€ 355.000,- in 2022) niet meer gekocht kunnen worden om daarna meteen te verhuren. De koper moet zelf in de woning gaan wonen en mag de woning 4 jaar lang niet verhuren. Daarmee worden goedkope en middeldure koopwoningen beschermd, zodat starters en mensen met een gemiddeld inkomen meer kans hebben om een woning voor zichzelf te kopen.

Onder bepaalde voorwaarden mag de koper de woning wel meteen verhuren. Hiervoor is wel een verhuurvergunning wonen nodig. Het gaat om de volgende 3 wettelijke uitzonderingen:

  • Verhuur aan een familielid of familielid van de partner in de 1e of 2e graad.
  • Tijdelijke verhuur van maximaal 12 maanden, waarbij de koper van de woning eerst zelf minimaal 1 jaar in de woning heeft gewoond. Deze verhuur mag ook niet bedoeld zijn als toeristische verhuur.
  • Verhuur van woonruimte die bij een kantoor, winkel of bedrijfsruimte hoort.

Daarnaast kan de gemeente een ‘verhuurvergunning woning’ geven als de woning in opdracht van de gemeente is gekocht om te verhuren of als een zorgaanbieder de woning heeft gekocht om te verhuren aan een cliënt met een zorgindicatie.

Kijk voor meer informatie op de pagina Verhuurvergunning woning.