Terug naar het overzicht

Raad stemt in met nieuwe steunronde culturele sector

Foto van een saxofoon dat bij iemand op schoot ligt.

De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het voorstel van het college om ook de komende periode de Goudse culturele sector financieel te ondersteunen. In de afgelopen periode zijn voor velen de reserves achteruitgegaan en heeft men waar mogelijk al gesneden in de kosten.

Naast noodsteun wegens omzetverlies wordt 20% van de subsidieregeling beschikbaar gesteld voor innovatie. Het gaat dan om toekomstgerichte projecten voor nieuw cultureel aanbod, bijvoorbeeld coronaproof. Voor dit deel van de regeling komen ook zelfstandig ondernemers (zzp’ers/flexwerkers) in aanmerking. Zij lijken in de diverse steunmaatregelen (van Rijk en gemeenten) tussen wal en schip te raken.

Van 15 februari tot en met 15 maart kunnen er aanvragen worden ingediend.

Maximale subsidiebedrag

Het maximale subsidiebedrag voor deze regeling is € 472.000,-. Het budget is door het Rijk ter beschikking gesteld aan gemeenten voor het ondersteunen van de lokale en regionale culturele sector.

Foto: Astrid den Haan