Terug naar het overzicht

Samen zorgen voor religieus erfgoed bezegeld

Op de groepsfoto staan de personen die de afsprakenbrief hebben ondertekend.

En de kunst wordt zichtbaarder

De beheerders en eigenaren van het religieus erfgoed van Gouda en de gemeente hebben afspraken gemaakt om zowel de gebouwen als de historische bezittingen zorgvuldig en duurzaam voor het nageslacht te bewaren. Maar ook om, wanneer dat mogelijk is, bijzonder bezit voor een groot publiek zichtbaar te maken. De gemeente heeft de totstandkoming van deze afspraken gefaciliteerd. En is er trots op dat deze afspraken op 24 juni met het ondertekenen van een afsprakenbrief is bevestigd. Deze ondertekening vond plaats in de St Jan. 1 van de opvallende voorbeelden van het Goudse religieuze erfgoed.   

De historische religieuze gebouwen in Gouda nemen een belangrijke plaats in, in de binnenstad van Gouda. Deze zijn ook vaak de plek waar bijzondere, vaak ook waardevolle, historische kunststukken tot het bezit behoren. In een aantal gevallen is dat bezit niet zichtbaar voor bezoekers. Of de openbare gedeeltes van die locatie is niet optimaal geschikt voor langdurige conservatie daarvan. De instellingen zijn overeengekomen om te komen tot onderlinge afspraken om bijzondere stukken op een voor het publiek zichtbare, maar beter bij die kunst of bijzonder voorwerpen behorende, locaties tentoon te stellen. In onderlinge bruikleen. Hierdoor wordt het voor het publiek nog interessanter om het Goudse religieuze erfgoed te bezoeken.

Daarnaast zijn afspraken gemaakt die er toe leiden dat de conservatie van de gebouwen op een duurzame en zorgvuldige manier zal worden uitgevoerd. Goed en duurzaam onderhoud en het op een verantwoorde manier zichtbaarder maken van de bijzondere bezittingen, zorgen ervoor dat ook generaties na ons kunnen zien wat het verleden van Gouda voor bijzonders heeft voortgebracht.

De eerste bruikleenactie heeft al plaatsgevonden. Een set bijzondere vazen, in bezit van de parochie St Jan de Doper wordt in bruikleen gegeven aan het museum van Gouda. Vanaf dan weer zichtbaar voor een groot publiek.

Peter Pennekamp: “Als deelnemer heeft de parochie St Jan de Doper de samenwerking onderling tussen de kerken, met het museum en de gemeente(lijke organen) als heel positief beleefd. We hebben ervaren dat we samen beter invulling kunnen geven aan ons erfgoed in materiële en immateriële zin. Ook onze erfschatten kunnen daarbij een rol vervullen. Alle Gouwenaren moeten kunnen genieten van onze objecten en zo inspiratie kunnen opdoen. Als parochie willen we het niet bij woorden laten. Daarom dragen we deze bijzondere vazen graag in bruikleen over aan het museum Gouda. De vazen stonden een eeuw lang in de pastorie van een van onze kerken en zullen in de toekomst via het musea breder in beeld komen.”

Thierry van Vugt (wethouder binnenstad): “Deze samenwerking laat zien dat de kerken in Gouda een Gouds hart hebben. De zorg voor de historische gebouwen wordt door hen volmondig erkend. In het besef dat deze historische gebouwen een belangrijk onderdeel vormen voor het stadsbeeld waar zoveel bezoekers op af komen. Men is het eens over het feit dat sommige bijzondere voorwerpen, boeken en schilderijen beter tot hun recht komen als daar een passende openbare plek voor gekozen kan worden. Dat is een extra bewijs dat de deelnemers aan deze afspraken er ook daadwerkelijk werk van maken. Gouda wordt er weer een stukje mooier van.”