Terug naar het overzicht

SPORT•GOUDA zeer blij met uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek

Een man springt over een aantal lage hordes op een atletiekveld

In de maanden mei en juni 2021 heeft SPORT•GOUDA zijn 2-jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder bezoekers van het Groenhovenbad, verenigingen en overige gebruikers van sportaccommodaties en dit jaar ook onder de deelnemers van de sport en beweegactiviteiten. De Goudse sportorganisatie is zeer tevreden met de uitkomsten en scoort voor de verschillende deelonderzoeken dikke voldoendes met een afgerond gemiddelde van een 8. Uiteraard ziet SPORT•GOUDA ook nog kansen om het nog beter te doen.

2-jaarlijks onafhankelijk onderzoek

Voor de dienstverleningsovereenkomst die SPORT•GOUDA heeft met de gemeente dient elke 2 jaar een klanttevredenheidsonderzoek te worden uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. In verband met de coronacrisis heeft het geplande onderzoek in 2020 niet plaatsgevonden en is doorgeschoven naar 2021. De meegenomen onderzoekperiode was daardoor breder en liep van zomer 2019 (voor corona) tot en met voorjaar 2021. Bij dit onderzoek zijn 3 onderzoeksdoelgroepen ondervraagd via een online enquête: de gebruikers van het Groenhovenbad, de gebruikers/huurders van accommodaties (met name verenigingen, maar ook incidentele verhuur) en diensten zoals verenigingsondersteuning, vakdocenten bewegingsonderwijs en Gouda Goed bezig. Als 3e doelgroep zijn in 2021 ook de deelnemers van sport en beweeg activiteiten meegenomen.

Resultaten

Over het geheel genomen komt SPORT•GOUDA qua gemiddelde cijfers (tussen de 7,3 en de 8,3) positiever uit de bus in vergelijking met het onderzoek dat gehouden is in 2018. De resultaten laten met name veel hoge waarderingen voor activiteiten en dienstverlening zien. Ook klantvriendelijkheid scoort goed op de meeste gebieden. Aandachtspunten zijn er met name in het (recreatief) verbeteren van de accommodaties.

Frank Berteling, algemeen directeur van SPORT•GOUDA is blij met de mooie uitkomst “Maar nog blijer ben ik om te lezen dat we ondanks de bijzondere tijd met corona onze klanten zo hebben kunnen bedienen dat zij onze diensten en activiteiten zouden aanbevelen bij anderen. Een mooier compliment kun je niet krijgen!”.

De net promotor score (NPS) is in alle gevallen vooruitgegaan ten opzichte van 2018. De NPS is de waarschijnlijkheid dat mensen de diensten of producten van een organisatie zouden aanbevelen aan familie, vrienden of bekenden. Voor het Groenhovenbad is deze gestegen van -3 naar +8, voor de exploitatie en dienstverlening van -3 naar +13 en de NPS bij de nieuw onderzochte doelgroep deelnemers aan activiteiten komt zelfs direct op een +30.

Michiel Bunnik, wethouder Sport gemeente Gouda geeft aan: “Ik ben blij met de mooie resultaten. Het toont aan dat Gouwenaars de activiteiten en de dienstverlening van ons eigen sportbedrijf waarderen. Ook heeft SPORT•GOUDA laten zien dat ze zelfs in een hectische coronatijd flexibel en slagvaardig kunnen zijn. Er is de afgelopen jaren veel gebeurd op het gebied van sport en bewegen in onze stad. SPORT•GOUDA was daarbij een onmisbare partij.”

Vasthouden én ambitie

SPORT•GOUDA heeft met de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek een goed beeld gekregen van de huidige stand van zaken met betrekking tot de dienstverlening. Het rapport geeft ook voldoende inzicht in wat nog beter kan.

“Het is nu de kunst om dit mooie resultaat vast te houden”, zegt Frank Berteling, “Daarnaast zien we ook kansen om het nog beter te doen! We gaan aan de slag met onder meer de zwemlessen, recreatieve voorzieningen en de aankleding van het Groenhovenbad. Ook gaan we kijken wat nog beter kan bij onze sportaccommodaties en hoe we de bekendheid van onze brede dienstverlening kunnen vergroten, zodat alle inwoners de weg weten te vinden in het aanbod en de mogelijkheden op het gebied van sporten en bewegen in Gouda. De sportaccommodatienota, het Gouds Sportakkoord en het Preventieakkoord geven daarbij ook extra kansen.”

Een samenvatting van de resultaten uit het klanttevredenheidsonderzoek 2021 kunt u teruglezen op de website van SPORT•GOUDA.