Terug naar het overzicht

Tijdelijke ondersteuning (TONK) nu beschikbaar voor meer Goudse huishoudens

twee handen typen op een toetsenbord

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 juli de beleidsregels aangepast voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Met het verruimen van de voorwaarden komen er nu meer huishoudens voor TONK in aanmerking dan voorheen. De hoogte van het inkomen is geen belemmering meer om TONK te krijgen. Ook het percentage woonlasten is verlaagd.

De TONK is voor inwoners van Gouda die vanwege corona als werknemer hun baan hebben verloren of als ondernemer opdrachten hebben zien verdwijnen. De hoogte van het huidige inkomen is onvoldoende om de vaste woonlasten te betalen. Mensen die eerder niet in aanmerking kwamen voor de tijdelijke ondersteuning kunnen dit nu wel aanvragen. De voorwaarden zijn namelijk met terugwerkende kracht verruimd. De inkomensgrens van 150% van de bijstandsnorm komt te vervallen. Het percentage woonlasten ten opzichte van het inkomen wordt verlaagd van 50% naar 40%. Zo komen meer huishoudens in aanmerking voor TONK.  

Steuntje in de rug

Deze tijdelijke ondersteuning is er om huishoudens die door de coronacrisis een terugval in hun inkomsten hebben ervaren een steuntje in de rug te geven. Het gaat om een eenmalige tegemoetkoming in de kosten van huur, hypoheek(rente), gas, water en licht over de periode van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021. Het college van burgemeester en wethouders heeft de beleidsregels opnieuw vastgesteld, waarin de voorwaarden en hoogte van de tegemoetkoming zijn opgenomen. Voldoet de aanvrager aan de voorwaarden, dan komt hij in aanmerking voor een eenmalige tegemoetkoming van €2.250,-. Deze tegemoetkoming wordt in 1 keer uitbetaald.

Schulden voorkomen

De gemeente wil voorkomen dat inwoners door de coronamaatregelen in financiële problemen komen en schulden opbouwen. Voor het helpen van huishoudens die financiële problemen hebben door de crisis is maatwerk nodig. De bestaande tijdelijke voorzieningen geven hen soms nog onvoldoende ondersteuning. Als de inkomsten terugvallen, lopen de vaste lasten immers gewoon door, waardoor huishoudens schulden opbouwen.

Aanvragen kan tot 1 oktober

Op de productpagina TONK staan de voorwaarden van de TONK. U kunt de TONK aanvragen tot en met 1 oktober 2021.