Terug naar het overzicht

Uw persoonsgegevens zijn in goede handen

Op de foto ziet u een laptop op een houten tafel met daarnaast een notitieblok met pen een een glas water.

Van alle inwoners van de gemeente Gouda zijn gegevens opgenomen in de basisregistratie personen (BRP). Hierin is bijvoorbeeld geregistreerd wanneer u geboren bent, waar u woont en of u getrouwd bent.

U maakt gebruik van deze gegevens als u een afschrift BRP nodig heeft of voor de aanvraag van een reisdocument of rijbewijs. Daarnaast worden uw gegevens ook doorgegeven aan een groot aantal overheidsinstanties. In wet- en regelgeving staat welke instanties welke gegevens krijgen. De gemeente beschermt uw gegevens met een privacyverordening. Daarin staat hoe we met deze gegevens om moeten gaan.

Geheimhouding

Wilt u extra privacy? Dan kunt u uw gegevens voor bepaalde instanties geheim houden. Het kan ook zo zijn dat een in de wet BRP genoemde derden, zoals een advocaat, bij de gemeente om uw gegevens vraagt. In dat geval mag u eerst uw mening geven, voordat de gemeente uw gegevens doorgeeft. U kunt een verzoek om geheimhouding doen via onze pagina over geheimhouding. U kunt ook langskomen op afspraak in het Huis van de Stad. Neem dan een legitimatiebewijs mee. Kijk voor de openingstijden en
het maken van een afspraak op de contactpagina.

Uw gegevens

U heeft ook altijd het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien. Wanneer uw gegevens niet compleet of onjuist zijn, kunt u de gemeente vragen om de gegevens aan te vullen of aan te passen. Ook heeft u het recht om het gemeentebestuur te vragen welke gegevens van u aan welke instanties zijn gegeven. Kijk voor meer informatie hierover op deze pagina.