Terug naar het overzicht

Vrijwilligerspenning voor Robert Kreder

De vrijwilligerspenning van de stad Gouda.

Robert Kreder heeft op woensdag, 25 augustus de vrijwilligerspenning van de stad Gouda ontvangen uit handen van burgemeester Pieter Verhoeve. De erepenning is uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst. De heer Kreder ontvangt de erepenning als waardering voor zijn jarenlange inzet bij Stichting GoudApot en overige diensten.

Robert Kreder zet zich al geruime tijd belangeloos in voor de maatschappij. Sinds 2016 is hij actief als voorzitter van het bestuur bij Stichting GoudApot, tot hij in januari 2021 besloot het stokje door te geven. De heer Kreder was een heel betrokken voorzitter, die als 1e voorzitter van Stichting GoudApot de stichting heeft helpen opbouwen en een gezicht heeft gegeven. Voordat hij begon als voorzitter bij de GoudApot was de heer Kreder als voorzitter actief in verschillende andere vrijwilligersverbanden. Zo was hij voorzitter bij de Ronde tafel 29 en bij Sociëteit de Reünie.

Stichting GoudApot

GoudApot is een burgerinitiatief dat op een laagdrempelige manier activiteiten van Goudse burgers wil financieren. Het gaat om kleine en grotere initiatieven in Gouda die de sociale verbinding bevorderen. De GoudApot ondersteunt en adviseert waar nodig, maar neemt het initiatief niet over.

Vrijwilligerspenning

De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is in 1995 door het college van burgemeester en wethouders in het leven geroepen om blijk van waardering te geven aan vrijwilligers die zich gedurende langere tijd vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Goudse samenleving.