Terug naar het overzicht

Vrijwilligerspenning voor Severt van der Stad

Dit nieuwsbericht is verlopen.
De vrijwilligerspenning van de stad Gouda.

Vandaag ontving de heer Severt van der Stad de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van burgemeester Pieter Verhoeve. De erepenning werd uitgereikt tijdens de Nationale Archeologiedag. Hij ontving de erepenning als waardering voor zijn jarenlange inzet bij de Archeologische Vereniging Golda.

De heer Van der Stad is sinds 1990 actief bij de Archeologische Vereniging Golda. Vanaf de opgraving van het kasteel van Gouda in 1990, toen de vereniging nog zelf opgravingen uitvoerde, is hij 1 van de ‘gravers’ van de vereniging. Inmiddels is Severt gepensioneerd en heeft hij ook tijd om mee te werken aan opgravingen die door bedrijven in Gouda worden uitgevoerd.

Dankzij de inzet van de heer Van der Stad, onder andere bij de opgravingen op de Raam en aanleg van ondergrondse containers in de binnenstad, zijn zeer veel bijzondere vondsten bij deze werkzaamheden bewaard gebleven.

Severt van der Stad heeft zijn werkzame leven als elektricien in de aanleg van kabels en leidingen gewerkt en is zo in aanraking gekomen met de archeologische vondsten in de bodem. Binnen de vereniging is hij 1 van de drijvende krachten achter de jaarlijkse boeken- en platenmarkt, die georganiseerd wordt om geld voor de vereniging op te halen.

Severt van der Stad is ook zeer actief als vrijwilliger bij de oude begraafplaats in de Korte Akkeren.

Vrijwilligerspenning

De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is in 1995 door het college van burgemeester en wethouders in het leven geroepen als blijk van waardering aan vrijwilligers die zich gedurende langere tijd vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Goudse samenleving.