Bouwinitiatief

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u overleggen met de gemeente. Als uw (bouw)plan op grote schaal afwijkt van het bestemmingsplan of als uw (bouw)plan veel impact heeft op de omgeving, kunt u een bouwinitiatief aanvragen.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanvragen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Aanvragen

Als uw (bouw)plan op grote schaal afwijkt van het bestemmingsplan of als uw (bouw)plan veel impact heeft op de omgeving, kunt u een bouwinitiatief aanvragen. U krijgt dan van de gemeente een richtinggevend advies over de haalbaarheid van uw plan, over de manier waarop u de omgeving kunt betrekken bij uw plan en over de vervolgprocedure. Wanneer u na het bouwinitiatief een omgevingsvergunning aanvraagt, kan de gemeente uw aanvraag sneller behandelen.

Bij uw aanvraag moet u 2 documenten aanleveren: 

  • Een situatieschets, gebruik hiervoor bijvoorbeeld Google Maps en maak duidelijk wat de afmetingen zijn.
  • Een schets van de locatie met daaromheen de omgeving binnen een straal van ongeveer 200 meter.

Voor de aanvraag van een bouwinitiatief brengen we kosten (leges) in rekening. Een bouwinitiatief kost € 540,-. Kijk voor meer informatie over de tarieven in de tarieventabel onder titel 2, in hoofdstuk 2. Deze leges brengen we weer voor de helft in mindering op de leges van de omgevingsvergunning, die u na het bouwinitiatief aanvraagt.

Heeft u vragen, bel dan het Omgevingsloket via telefoonnummer 14 0182 of stuur een e-mail naar gemeente@gouda.nl.