Melding gebruik openbare grond

Wilt u tijdelijk een container, bouwkeet, bouwbord, steiger, heistelling, hijskraan, damwand of andere hulpconstructie plaatsen die u nodig heeft voor een bouw-, onderhouds- of sloopactiviteit of tijdelijke werkzaamheden in de grond-, weg- of waterbouw? Dat mag zonder omgevingsvergunning. Maar als u dit op openbaar grondgebied doet, dan bent u wel verplicht dit bij de gemeente te melden en kan de gemeente precario heffen. Dat betekent dat u een vergoeding voor het gebruik van de openbare grond betaalt.

Klik op Melding maken en vul uw gegevens in.

Melding maken - persoon

Klik op Melding maken en vul uw gegevens in.

Melding maken - organisatie

U maakt de melding uiterlijk 2 weken voor plaatsing. Na uw melding vragen wij u misschien om een situatietekening en/of meer uitleg. 

Voor gebruik van openbare grond gelden de volgende voorwaarden:

  • op het object dat u plaatst, staat de naam en het telefoonnummer van de eigenaar en/of verhuurder;
  • u plaatst het object op rubberen rijplaten of ander beschermend materiaal, zodat de ondergrond niet beschadigd wordt;
  • het object op de locatie mag de bereikbaarheid van de nabije omgeving, of de doorgaande weg, door politie-, brandweer- en ambulancediensten niet belemmeren;
  • de plaatsing van het object moet in overeenstemming plaatsvinden met artikel 5 Wegenverkeerswet. Dit houdt in dat het verboden is om door plaatsing (of gebruik) van het object gevaar of hinder te veroorzaken voor het verkeer op de weg. Praktisch houdt dit vooral in, dat het object niet op een locatie mag staan waar het vrije uitzicht van het wegverkeer wordt belemmerd;
  • het object dat u plaatst, mag geen gevaar of hinder opleveren voor betogingen of bij het organiseren van evenementen. Hieronder vallen in ieder geval alle evenementen als vermeld op de Goudse evenementenkalender. ‘Gevaar’ betekent ook de dreiging van het gevaar of het ernstige vermoeden daarvan;
  • het object dat u plaatst, mag de openbare orde niet verstoren of mogelijk gevaar opleveren voor verstoring van de openbare orde;
  • als u een container plaatst, dekt u deze af in verband met vandalisme.