Melding tijdelijk terras of terrasuitbreiding

Horecabedrijven met een exploitatievergunning mogen ook in 2022 hun terras tijdelijk uitbreiden of een tijdelijk terras maken. Om een tijdelijk terras of terrasuitbreiding te plaatsen heeft u toestemming van de gemeente nodig. Maak hiervoor een melding via onderstaande knoppen. Als de gemeente akkoord is, mag u uw tijdelijke terras of de terrasuitbreiding tot en met 31 oktober 2022 laten staan.

Ondernemers zonder exploitatievergunning mogen geen heel terras plaatsen, maar alleen een kleine zitgelegenheid, zoals een bankje. U heeft hiervoor een uitstallingsvergunning nodig. Heeft u vragen over een uitstallingsvergunning? Neem dan contact op met de gemeente.

eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Melding maken

Voor horecaondernemers aan de Markt is er ruimte op de Markt beschikbaar om hun terras uit te breiden op de Markt. Op de kaart kunt u zien welke ruimte daar beschikbaar is voor een tijdelijk terras. We hebben de kaart samen met de horecaondernemers aan de Markt gemaakt.

Heeft u een horecazaak in de binnenstad, maar niet op de Markt, dan kunt u uw terras tijdelijk uitbreiden met stoelen en tafels direct aan de gevel van uw pand. Is er niet genoeg ruimte voor de gevel van uw pand? Neem dan contact op met de gemeente. Samen bekijken we de mogelijkheden.

Heeft u een horecazaak buiten de binnenstad, dan kunt u vanwege het bestemmingsplan geen tijdelijk terras maken. U heeft daarvoor een omgevingsvergunning nodig. Is dit voor u van toepassing? Dan nemen wij contact met u op nadat wij uw melding hebben ontvangen.

Uw tijdelijke terrasuitbreiding zorgt maximaal voor een verdubbeling van uw normale terras. Zo kunt u zoveel mogelijk hetzelfde aantal zitplaatsen op uw terras kwijt terwijl u rekening houdt met de 1,5 meter afstand. Is uw terras daardoor maar heel klein? Neem dan contact op met de gemeente. Samen bekijken we de mogelijkheden.

Bij de melding stuurt u een plattegrond (situatietekening) mee waarop u de openbare inrichting, uw huidige terras met de afmetingen hiervan en de gewenste uitbreiding van het terras met de afmetingen hiervan aangeeft. Maakt u melding namens meerdere horecabedrijven? Geef dan op de plattegrond de bestaande terrassen en de gewenste uitbreiding van de terrassen en de afmetingen van deze terrassen van alle deelnemende horecabedrijven aan.

Ja, u kunt ook samen met horecaondernemers in uw straat of gebied een melding maken. U maakt dan ook een gezamenlijke situatietekening die u met uw melding meestuurt.

 • U heeft een exploitatievergunning.
 • U heeft uw plannen voor een tijdelijk terras of terrasuitbreiding met uw buren afgestemd voordat u de melding maakt. Bewoners van de panden waarvoor u uw tijdelijk terras of terrasuitbreiding plaatst, moeten akkoord gaan met de melding.
 • U zorgt voor de veiligheid van gasten, medewerkers en de gebruikers van de openbare weg. Dit doet u volgens de regels van de gemeente, overheid en het RIVM.
 • Buiten het tijdelijke terras is er voldoende doorgang voor hulpdiensten.
 • Voetgangers kunnen veilig 1,5 meter afstand houden van elkaar.
 • Het tijdelijk terras heeft een open karakter. Dat betekent dat u tafels, stoelen en een mobiele debrasseermeubel op het tijdelijk terras kunt plaatsen. Ook kunt u losstaande, inklapbare parasols die niet met de grond verankerd zijn, en tafelparasols op het tijdelijk terras plaatsen. 
 • Op het tijdelijk terras mogen geen heaters geplaatst worden.
 • Het tijdelijk terras mag van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 23.00 uur, op vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 00.00 uur en op zon- en feestdagen van 12.00 tot 23.00 uur open zijn. Vanwege de warenmarkt mogen de terrassen aan de Markt op zaterdag vanaf 19.00 geopend zijn.
 • Vanaf 1 uur voor opening van het tijdelijk terras kunt u het terrasmeubilair op het tijdelijk terras plaatsen. Binnen 1 uur na sluitingstijd van het tijdelijk terras heeft u het tijdelijk terras weer leeggemaakt. Het terrasmeubilair slaat u op de voorgeschreven wijze op.
 • Als omwonenden overlast van uw terras hebben (gehad), gaat u met hen in gesprek en maakt u daarover afspraken.
 • U verklaart dat u aan de regels van het Protocol heropening horeca van de Koninklijke Horeca Nederland zal voldoen.
 • Bij evenementen kan het zo zijn dat er voor bepaalde locaties in de stad extra regels gelden voor de tijd waarop het tijdelijk terras gebruikt kan worden. Als dit voor uw horeca-inrichting geldt, wordt u van tevoren door de gemeente op de hoogte gebracht.

Voor een tijdelijk terras of terrasuitbreiding hoeft u niets te betalen.

U ontvangt zo snel mogelijk via e-mail bericht of uw melding akkoord is. Het kan gebeuren dat de gemeente langer de tijd nodig heeft om een beslissing te maken. U ontvangt in ieder geval binnen 8 weken een bericht.

Als het niet lukt om de melding online te doen, dan kunt u ons bellen.