Social return in aanbestedingen

Heeft u een aanbesteding voor een opdracht voor de gemeente? Met social return zorgt de gemeente ervoor dat uw bedrijf ‘iets teruggeeft aan de mensen in de stad’. U zorgt ervoor dat werkzoekenden een baan kunnen krijgen bij uw bedrijf. Of dat ze bij uw bedrijf kunnen leren hoe ze het werk moeten doen. 

Met social return geeft u werkzoekenden de kans om bij uw bedrijf kennis en werkervaring op te doen, waardoor zij een betere kans maken op een baan. 

In een aanbesteding maken de gemeente en uw bedrijf afspraken over hoe u zorgt voor extra banen en hulp kunt geven aan mensen die werk zoeken. 

Als u bedrijf zich inschrijft voor een opdracht (aanbesteding) van de gemeente dan is social return een eis.

De gemeente geeft in de opdracht (aanbesteding) aan welke eisen de gemeente heeft. Daarin staat hoe u werkzoekenden de kans geeft om bij uw bedrijf kennis en werkervaring op te doen, waardoor zij een betere kans maken op een baan. Dat kan op twee manieren:

  1. Als minimumeis in het bestek; dat betekent dat uw bedrijf dit moet doen om op de opdracht in te kunnen inschrijven.
  2. Als beoordelingspunt bij een aanbesteding; waarbij wordt gekeken of uw bedrijf meer of minder doet dan een ander bedrijf.

De directie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) van de gemeente controleert tijdens het uitvoeren van de opdracht of een bedrijf zicht houdt aan de gemaakte afspraken.

  • Als u een vraag heeft over de aanbesteding dan kunt u per e-mail contact opnemen met het Team Inkoop, Contractmanagement en Aanbesteden via inkoop@gouda.nl. 
  • Voor vragen over social return kunt u per e-mail contact opnemen met de Accountmanager Social Return via socialreturn@gouda.nl.

U kunt natuurlijk ook bellen met het algemene nummer: 14 0182.