Uitstallingsvergunning

Bent u ondernemer en wilt u een uitstalling zoals een reclamebord op de openbare weg plaatsen? Dan heeft u meestal een uitstallingsvergunning nodig.

Of u een vergunning moet aanvragen, hangt af van de plek van uw winkel. Voor de volgende straten is een vergunning niet nodig: Kleiweg, Kleiwegstraat, Agnietenstraat, Nieuwstraat, Nieuwe Markt, Sint Anthoniestraat, Achter de Waag, Zeugstraat, Hoogstraat, Markt, Wijdstraat, Korte Tiendeweg, Lange Tiendeweg, Stoofsteeg, Korte Groenendaal, Lange Groenendaal. U moet zich in deze gebieden wel houden aan de regels voor een winkeluitstalling. Wilt u een uitstalling plaatsen in een andere straat? Dan heeft u hiervoor een vergunning nodig.

 • Uitstallingen mogen alleen worden geplaatst tijdens de openingstijden van uw winkel.
 • Bij sluitingstijd van de winkel moet de uitstalling van de winkel uit het openbare gebied worden verwijderd.
 • De ondernemer moet de openbare weg schoonmaken of laten schoonmaken als de weg vuil is geworden door het uitstallen van goederen.
 • De uitstalling mag geen gevaar, schade of overlast opleveren voor personen en goederen, de veiligheid van de weg en het beheer en onderhoud van de weg.
 • Is het vanwege de openbare orde en veiligheid en/of werkzaamheden aan de openbare weg nodig om de uitstalling te verwijderen? Dan mag een toezichthouder dit vragen en moet een winkelmedewerker de uitstalling verwijderen.
 • Bij evenementen kan bepaald worden dat er vanwege de veiligheid in bepaalde straten of delen van straten tijdelijk geen uitstallingen geplaatst mogen worden. Dit geldt bijvoorbeeld tijdens braderieën in de Zeugstraat, Lange Groenendaal en Korte Groenendaal.
 • De sfeer en het karakter van de binnenstad moeten behouden blijven.

Bij vragen, onenigheid of onduidelijkheid beslist de gemeente of een uitstalling wel of niet is toegestaan.

 • In elke straat in het centrum moet 3,5 meter vrij blijven voor hulpverleningsvoertuigen zoals een ambulance. Als deze afstand niet wordt gehaald, mogen er geen uitstallingen worden geplaatst.
 • Bij alle uitstallingen geldt een maxi­male diepte van 1 meter, gemeten vanaf de gevel. Bij alle uitstallingen geldt een maximale breedte van niet meer dan de gevelbreedte van de winkel waar de uitstalling van is.
 • Rondom brandkranen moet een vrije ruimte aanwezig zijn met een diameter van 1,80 meter.
 • De maximale hoogte van een banner is 1,80 meter.

Let op: voor de Korte Groenendaal, de Stoofsteeg en de Zeugstraat gelden andere regels omdat deze straten erg smal zijn. In deze straten mogen alleen hele kleine uitstallingen naast de toegangs­deur geplaatst worden. De afstand vanaf de gevel mag maximaal 50 centimeter diep zijn. Een banner mag maximaal 1,5 meter hoog zijn. 

 • Uitstallingen mogen het camera­toezicht niet in de weg zitten. Als dit wel zo is, wordt u gevraagd om de uitstalling meteen weg te halen of te verplaatsen.
 • Deuren van ingangen van woningen moeten altijd vrij blijven.
 • Er moet altijd een vrije doorgang voor voetgangers, mindervaliden of mensen met een beperking zijn. Is er in de straat een blindegeleidelijn aanwezig? Dan moet deze vrij blijven.
 • De uitstalling is bedoeld om aandacht naar de etalage van de winkel te trekken. De uitstalling mag geen dichte wand worden die het zicht op de nabijgelegen winkel afsluit.

In een straatplan beschrijft u samen met minimaal 4 andere winkeliers/ondernemers uit dezelfde straat welke wensen er voor het plaatsen van uitstallingen zijn. In het plan worden alleen de uitstallingen beschreven die niet binnen de bestaande regels passen.

Voor een straatplan gelden de volgende voorwaarden:

 • Er is een samenhang tussen de gewenste uitstallingen. Dit betekent dat de uitstallingen op de 1 of andere manier bij elkaar passen.
 • Het straatplan is extra bovenop de uitstallingen die mogelijk al in de straat of straten geplaatst zijn. De uitstallingen moeten aansluiten bij de sfeer en het karakter van de straat.
 • Het straatplan moet door ten minste 4 andere ondernemers uit de straat worden gemaakt. 1 ondernemer stuurt het plan daarna namens de ondernemers naar de gemeente via gemeente@gouda.nl.

Na beoordeling van uw plan krijgt u bericht. Is uw straatplan goedgekeurd? Dan vraagt elke ondernemer die meedoet zelf een vergunning voor het eigen deel van het straatplan aan. Ook hiervoor gebruikt u het aanvraagformulier op deze pagina.

U mag voor uw winkel een bankje plaatsen. De afmetingen van het bankje moeten binnen de regels voor uitstallingen vallen. Meer informatie over de afmetingen vindt u hierboven bij de vraag ‘Welk formaat mag een winkeluitstalling hebben?’

Voor het plaatsen van menuborden, reclame, of andere soorten uitstallingen bij horecaondernemingen moet u zich houden aan het geldende terrassenbeleid.

Om een uitstallingsvergunning aan te vragen, kunt u het aanvraagformulier invullen. Heeft u hier vragen over? Bel dan naar de gemeente via telefoonnummer 14 0182.