Vergoeding schoolkosten voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar

Per kind kunt u per schooljaar een vast bedrag voor schoolkosten vergoed krijgen. Dit is onderdeel van het kindpakket. Dit geld moet u gebruiken om schoolkosten van uw kind(eren) mee te betalen zoals schoolreizen, schoolboeken, het internetabonnement en de ouderbijdrage. De hoogte van de vergoeding hangt af van het soort onderwijs wat uw kind volgt. U kunt de vergoeding voor de schoolkosten van uw kind via het kindpakket aanvragen, eventueel met andere producten uit het kindpakket.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanvragen
  • Uw inkomen moet onder 120% van de bijstandsnorm liggen.
  • De tegemoetkoming schoolkosten is voor kinderen van 4 t/m 17 jaar. 
  • Als u het vaste bedrag voor de schoolkosten voor uw kind aanvraagt, hoeft u geen bonnen, betaalbewijzen of rekeningen in te leveren. De gemeente Gouda kan wel af en toe bewijzen opvragen. U moet daarom alle bonnen, betaalbewijzen of rekeningen een jaar bewaren.
  • Het lopend schooljaar loopt tot 1 augustus. Doe uw aanvraag daarom altijd voor 1 augustus.
  • Kinderen op de basisschool krijgen per schooljaar € 100,-.
  • Kinderen op het vervolgonderwijs (voortgezet onderwijs, mbo of hbo) krijgen per schooljaar € 200,-.
  • Als u het vaste bedrag voor de schoolkosten van uw kind vergoed krijgt, betaalt de gemeente Gouda het bedrag in één keer aan u uit.

Als het niet lukt om het online formulier in te vullen, kunt u ons bellen.