Melding wijziging bij uitkering

Als u een uitkering van de gemeente ontvangt, bent u verplicht om veranderingen in uw situatie binnen 10 werkdagen aan de gemeente door te geven.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Melding maken

Het gaat in ieder geval om:

  • Een verandering in uw woonsituatie.
  • Een verandering van uw inkomen of dat van uw partner of kinderen die bij u in huis wonen. Het maakt hierbij niet uit of uw kinderen jonger of ouder dan 18 jaar zijn.
  • Een verandering van uw werksituatie of dat van uw partner of kinderen die bij u in huis wonen. Het maakt hierbij niet uit of uw kinderen jonger of ouder dan 18 jaar zijn.
  • Een verandering van uw vermogen. Hier kunt u bijvoorbeeld denken aan het ontvangen van een erfenis, een gift, een prijs uit de loterij of het kopen of verkopen van een motorvoertuig.
  • Een wijziging van uw bankrekeningnummer.
  • Als u in de gevangenis terechtkomt.
  • Wijzigingen van andere medebewoners dan uw kinderen. Het gaat om veranderingen in de werksituatie veranderingen van het inkomen.

Als u een verhuizing doorgeeft, bekijken we daarna of dit gevolgen heeft voor uw uitkering. Graag ontvangen we wel via het bovenstaande online formulier een kopie van uw huurovereenkomst als u zelf naar een ander adres binnen Gouda verhuist.

Dit kan leiden tot een lagere uitkering, intrekking, boete of strafrechtelijke vervolging. Heeft u een uitkering gehad terwijl u daar geen recht op had? Dan moet u het bedrag terugbetalen.

U kunt het online formulier ook gebruiken om uw uitkering stop te zetten. Zet er in dat geval ook bij per wanneer u de uitkering wilt stoppen en waarom u dat doet.

Als het niet lukt om het online formulier in te vullen, kunt u dit formulier downloaden, invullen, ondertekenen en per post naar ons toesturen. U vindt ons postadres op de contactpagina.

U kunt het online formulier ook gebruiken voor het uploaden van uw loonstrook.