Boekjaarsubsidie

Een boekjaarsubsidie is een maatschappelijke subsidie die voor een jaar aan een organisatie wordt gegeven. Vaak krijgen deze organisaties al langer subsidie, maar soms gaat het ook over een eenmalige subsidie voor een activiteit die alleen dat jaar gebeurd. 

Voor boekjaarsubsidies zijn door de gemeente Gouda geen speciale afspraken (subsidieregelingen) gemaakt. Of het gaat om subsidie voor wettelijke taken: dat zijn zaken die de gemeente moet regelen van de overheid.

Hieronder vindt u de formulieren waarmee u boekjaarsubsidie kunt aanvragen:

Algemene informatie boekjaarsubsidie (pdf)
Instellingsbegroting zonder specificaties (voor subsidies tot € 50.000,-) (pdf)
Instellingsbegroting met specificaties (voor subsidies vanaf € 50.000,-) (pdf)
Inhoudelijk programma (pdf)

Hieronder vindt u de formulieren waarmee u boekjaarsubsidie kunt verantwoorden:

Algemene informatie boekjaarsubsidie (pdf)
Instellingsverantwoording zonder specificaties voor subsidies tot € 50.000,-) (pdf)
Instellingsverantwoording met specificaties voor subsidies vanaf € 50.000,-) (pdf)
Inhoudelijk verslag (pdf)

Kunt u een bestand niet lezen? Bel dan telefoonnummer 14 0182 of stuur een e-mail naar gemeente@gouda.nl.

Verenigingen en stichtingen in Gouda die regels (statuten) hebben laten opschrijven door een notaris kunnen subsidie aanvragen. Er is subsidie beschikbaar voor grote organisaties, maar ook voor vrijwilligersorganisaties.

Burgemeester en wethouders spreken ieder jaar Beleidsdoelstellingen af. In deze doelstellingen staat waarvoor u subsidie aan kan vragen en welk resultaat de activiteit moet hebben.

Aanvragen moeten vóór 1 september bij ons binnen zijn, voor subsidie in het jaar daarna.

De verantwoording van de subsidie in het afgelopen jaar moet vóór 1 april bij ons binnen zijn.

U kunt de formulieren online invullen en verzenden. Uiteraard kunt u de formulieren ook printen en handmatig invullen. Verzenden kan via de post of (na inscannen) via e-mail. 

Per post naar: 
Gemeente Gouda
t.a.v. Subsidieloket
Postbus 1086
2800 BB Gouda

Digitaal naar: subsidieloket@gouda.nl