Subsidie Gouda op de kaart

Wilt u een kunstevenement of een muziekfestival organiseren waarmee u Gouda op de kaart zet als levendige en aantrekkelijke stad voor jongeren? En is dit evenement bedoeld om jongeren van 16 tot 30 jaar vrolijk te maken? Dan komt u misschien in aanmerking voor subsidie.

Aanvraagformulier (pdf) downloaden.

U vraagt de subsidie aan met het bovenstaande aanvraagformulier.

U stuurt de aanvraag naar:

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gouda
Ter attentie van de afdeling Ruimtelijk beleid en advies (RBA)
Postbus 1086
2800 BB Gouda

Deze subsidie is bedoeld voor de organisatie van culturele evenementen, zoals muziekfestivals, voor jongeren. Evenementen die reclame maken voor Gouda als een levendige en aantrekkelijke stad voor jonge mensen.

  • Het evenement is cultureel (zoals bijvoorbeeld een muziekfestival).
  • Het evenementen is vooral bedoeld voor jongeren van 16 tot 30 jaar.
  • Het evenement is voor bezoekers uit de hele stad en heeft minimaal 1.500 bezoekers.
  • Het evenement wordt zoveel mogelijk georganiseerd door Goudse organisaties.
  • Het evenement is vernieuwend.
  • De organisatie maakt zelf reclame voor het evenement.

De maximale subsidie is niet hoger dan 30% van de totale kosten van de activiteit. Per aanvraag kunt u maximaal € 10.000,- aanvragen. Ook het totale bedrag aan subsidie heeft een maximum. Als er dus meerdere aanvragen zijn die aan de eisen voldoen, dan wordt het geld onder de aanvragers verdeeld.

Aanvragen moeten voor 1 oktober bij ons binnen zijn, voor subsidie in het jaar daarna.