Leerplicht

Elk kind in Nederland is verplicht om vanaf het 5e jaar elke dag naar school te gaan. Het kind is leerplichtig tot de dag waarop hij/zij 18 jaar wordt, als hij/zij geen startkwalificatie heeft.

Een startkwalificatie is een havo, vwo of mbo-2 diploma. Jongeren moeten een volledig onderwijsprogramma volgen dat gericht is op het halen van een startkwalificatie. Dit kan volledig dagonderwijs zijn, maar ook een combinatie van leren en werken via de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo (kwalificerende leerplicht).

Bureau Leerlingzaken voert de Leerplichtwet uit voor onder andere de gemeente Gouda. Het Bureau is er voor scholieren, ouders en scholen en geeft antwoord op praktische vragen over leerplicht en kwalificatieplicht.

De leerplichtambtenaar controleert of ouders en leerlingen zich aan de Leerplichtwet houden. Hij/zij geeft voorlichting over het belang van school en wat de gevolgen zijn bij het overtreden van de wet. Ook zoekt de leerplichtambtenaar samen met de school en ouders naar een oplossing bij problemen met schoolbezoek van een leerling. Bureau Leerplicht kan zowel door de scholen als door de ouders ingeschakeld worden.

Alle scholen moeten een verzuim van meer dan 16 uur in 4 opeenvolgende lesweken melden bij het verzuimloket van DUO.
De Inspectie van het Onderwijs controleert of scholen de Leerplichtwet uitvoeren.

Kijk voor meer informatie op de website van Bureau Leerlingzaken of de pagina over leerplicht van de Rijksoverheid