Begraven of cremeren

Vroeg of laat krijgen we allemaal te maken met een overlijden. De eerste beslissing die u neemt is of u voor een begrafenis of crematie kiest. Een uitvaartondernemer kan u helpen bij deze keuze. De gemeente Gouda heeft een crematorium en twee begraafplaatsen die nog in gebruik zijn. 

Voor een begrafenis of crematie hebt u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

Door (of vanwege) de coronamaatregelen zijn er andere regels voor een uitvaart. Zo mag maar een maximaal aantal personen de uitvaart bijwonen en houdt u 1,5 meter afstand van elkaar. Kijk voor de informatie van dit moment op de website van de Rijksoverheid.

Uw uitvaartverzorger regelt alle zaken rondom de begrafenis of crematie, zoals:

  • de toestemming voor de begrafenis of de crematie;
  • de datum en het tijdstip van de begrafenis of crematie.

Het is niet verplicht dat een uitvaartverzorger alles regelt, u kunt ook zaken zelf regelen

Als er niemand is die de begrafenis of crematie kan of wil organiseren dan regelt de gemeente dit. Ga voor meer informatie naar de pagina Begrafenis of crematie via gemeente.

De overledene moet uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden begraven of gecremeerd zijn. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Dan kunt u soms uitstel krijgen. Ga voor meer informatie naar de pagina Uitstel begrafenis of crematie.

U vraagt toestemming aan de gemeente voor het begraven of cremeren van een overledene. Deze toestemming heet verlof tot begraven of cremeren. Ga voor meer informatie naar de pagina Verlof tot begraven of cremeren.

Dan vraagt u eerst toestemming aan de officier van justitie. Daarna vraagt u toestemming aan de gemeente. Ga voor meer informatie naar de pagina Verlof tot begraven of cremeren.

De gemeente Gouda heeft 1 crematorium en 2 begraafplaatsen:

De Oude Begraafplaats aan de Vorstmanstraat kunt u nog wel bezoeken, maar begraven is hier niet meer mogelijk.

U heeft voor het vervoer vanuit Nederland toestemming van de gemeente nodig. De gemeente geeft dan een vervoersbewijs af. Dit heet een laissez-passer. Dit doet de gemeente waar de aangifte van overlijden is gedaan en de overlijdensakte is opgemaakt. Ga voor meer informatie naar de pagina Aangifte van overlijden.

 

Het vervoer naar het buitenland regelt de uitvaartverzorger meestal voor u.

Na de crematie heeft u de tijd om na te denken over wat u met de as wilt doen. Het crematorium geeft informatie over de verschillende mogelijkheden.

In Gouda mag u in het openbaar as verstrooien als niemand daar last van heeft. Dit kan door een rustig moment te kiezen en de as goed te verspreiden. Zorg dat de as goed in de grond kan worden opgenomen. Let wel op dat het plantsoen, het park of de berm waar u de as wilt verstrooien van de gemeente Gouda is. 

U mag de as ook op het water verstrooien als niemand daar last van heeft. Let goed op dat boten er gewoon langs kunnen en niemand in de omgeving zwemt. Voor de Hollandsche IJssel wil Rijkswaterstaat graag vooraf weten waar en wanneer u van plan bent om as te verstrooien. 

U mag op een graf een bedekking of beplanting plaatsen. De regels voor grafbedekking en grafbeplanting verschillen per begraafplaats en grafsoort. De begraafplaats geeft informatie over de verschillende mogelijkheden.