Inschrijving registratie niet-ingezetene (RNI)

Blijft u korter dan 4 maanden in Nederland? Bijvoorbeeld om hier te werken of te studeren? Of woont u in het buitenland en heeft u een burgerservicenummer (BSN) nodig voor zaken die u met de Nederlandse overheid regelt? Dan kunt u zich inschrijven als niet-ingezetene. Uw gegevens worden opgenomen in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). 

De Registratie Niet-ingezetenen (RNI) is een onderdeel van de Basisregistratie personen (BRP). Hierin staan gegevens van personen die niet (meer) of korter dan 4 maanden in Nederland wonen. In de RNI staan bijvoorbeeld de gegevens van Nederlanders die in het buitenland wonen, maar nog wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. Ook staan er gegevens in van mensen die voor een korte periode in Nederland werken en wonen.

U kunt zich inschrijven bij een gemeente met een loket voor niet-ingezetenen (RNI-gemeente). Gemeente Gouda is geen RNI-gemeente. In Nederland zijn er 19 gemeenten met een RNI-loket. U mag zelf kiezen bij welke RNI-gemeente u zich inschrijft. Bij de meeste gemeenten met een RNI-loket moet u bellen om een afspraak te maken.

Alle personen die u wilt inschrijven moeten persoonlijk aanwezig zijn, ook kinderen. U neemt het volgende mee naar de afspraak:

  • Geldig paspoort of identiteitskaart.
  • Spreekt u geen Nederlands, Engels of Duits? Neemt u dan ook een tolk mee.

Bij het inschrijven van een kind jonger dan 16 jaar neemt u extra mee:

  • Een geldig identiteitsbewijs van uw kind.
  • Een geboorte­akte of erkenningsakte waarop staat dat u de ouder bent van het kind. Vraag bij de gemeente met een RNI-loket na aan welke voorwaarden dit document moet voldoen.

De inschrijving als niet-ingezetene is gratis. 

Als u langer dan 4 maanden in Nederland blijft, moet u zich inschrijven in de Basisregistratie personen (BRP).  

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Nederland Wereldwijd