Wijziging persoonsgegevens BRP

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan de gegevens van alle inwoners van Nederland. Dit zijn gegevens zoals uw naam, adres, burgerservicenummer (BSN), burgerlijke staat en geboortedatum.

Op deze pagina leggen we uit wanneer u zelf uw gegevens kunt aanpassen en wanneer u een aanpassing in de BRP door de gemeente moet laten doen.

Uw eigen gegevens in de BRP kunt u zelf controleren op fouten. Dit geldt ook voor de gegevens van de minderjarige kinderen over wie u gezag heeft en die op uw adres wonen. Via MijnOverheid kunt u zien welke gegevens er van u in de BRP staan. Log in met uw DigiD en klik daarna op ‘persoonlijke gegevens’. Heeft u nog geen DigiD? Bekijk dan de website van de Rijksoverheid voor meer informatie. U kunt daar ook meteen uw DigiD aanvragen. Meer informatie over het bekijken van uw persoonsgegevens in de BRP vindt u op de pagina ‘Inzien eigen persoonsgegevens BRP

Staan uw gegevens juist in de BRP maar heeft u toch een brief met verkeerde gegevens van de gemeente ontvangen? Neem dan telefonisch contact met ons op via tel. 14 0182.

Sommige gegevens in de BRP worden automatisch aangepast, bijvoorbeeld als u trouwt in Nederland. Andere gegevens moet u zelf doorgeven. Daarna worden deze gegevens aangepast in de BRP. Hieronder vindt u een overzicht van wijzigingen die u zelf moet doorgeven.

Adres (verhuizing)

Als u binnen Nederland bent verhuisd, kunt u uw verhuizing aan ons doorgeven. Bent u naar het buitenland vertrokken bekijk dan de pagina ‘verhuizing naar het buitenland‘. Heeft u uw verhuizing al doorgegeven maar hebben wij dat verkeerd in de BRP opgenomen? Neem dan telefonisch contact met ons op via tel. 14 0182.

Uw achternaam

Als u getrouwd bent (geweest) of een partnerschap heeft laten registreren, kunt u bepalen met welke achternaam de gemeente u aanschrijft: met uw eigen achternaam, die van uw partner of een combinatie daarvan. Wilt u uw naamgebruik aanpassen? Bekijk dan de pagina ‘wijziging aanschrijfnaam‘.

Geslacht

Wilt u uw gegevens na een geslachtswijziging aanpassen of verwijderen? Bekijk dan de pagina ‘wijziging geslacht‘.

Adoptie

Wilt u gegevens aanpassen of verwijderen na een adoptie? Bekijk dan de pagina ‘adoptie‘.

Heeft u een wijziging doorgegeven maar kloppen de gegevens in de BRP nog steeds niet? Dan moet u een afspraak maken bij de gemeente om de fout te laten corrigeren (aanpassen). Bekijk voor meer informatie hierover de pagina ‘correctie of aanvulling persoonsgegevens BRP‘.