Eerste inschrijving vanuit het buitenland

U kunt zich inschrijven als u legaal in Nederland bent. Op deze pagina leggen we uit aan welke voorwaarden u moet voldoen en hoe u de inschrijving regelt.

U moet in ieder geval aan 1 van deze voorwaarden voldoen:

  •  U heeft de Nederlandse nationaliteit.
  •  U heeft de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie.
  •  U heeft een geldige verblijfsvergunning.
  •  U mag de beslissing op uw aanvraag om een verblijfsvergunning in Nederland afwachten.

Heeft u nog geen verblijfsvergunning? Neem dan contact op met de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND).

Voor een eerste inschrijving vanuit het buitenland moet u een afspraak bij de gemeente maken. Bel hiervoor naar telefoonnummer 14 0182.

Voor een afspraak voor eerste inschrijving in Nederland neemt u mee:

  • Een geldig legitimatiebewijs.
  • Een geboortedocument als u in het buitenland bent geboren.
  • Een huwelijksdocument als u in het buitenland bent getrouwd.
  • Eventueel een document van de huwelijksontbinding, echtscheiding, overlijden.
  • Een verhuisbericht wanneer u komt vanuit Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Aruba, Saba of Sint Eustatius.
  • Koop- of huurcontract of toestemmingsverklaring hoofdbewoner met een kopie van het legitimatiebewijs van deze persoon.

U betaalt hier geen kosten voor.

Dit duurt in de meeste gevallen 4 weken.

Dit hangt ervan af wanneer u uit Nederland bent vertrokken. Bent u voor 1994 naar het buitenland verhuisd? Dan moet u zich opnieuw inschrijven. Het duurt 4 weken voordat uw inschrijving is afgerond.

Bent u na 1994 uit Nederland vertrokken en woonde u op het moment van vertrek in een andere gemeente dan Gouda? Dan duurt het 5 werkdagen. Als u na 1994 uit Nederland bent vertrokken en u woonde tot aan het moment van vertrek in Gouda, dan kan uw inschrijving meteen aan de balie in het Huis van de Stad worden geregeld.