Onderscheiding Maatschappij tot Redding van Drenkelingen

De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen eert personen die anderen hebben gered of gereanimeerd. Het gaat om situaties waarin slachtoffers dreigden te verdrinken of te verstikken. Zo laat deze organisatie aan het publiek zien dat je met dapper optreden mensenlevens kan redden. De onderscheiding bestaat uit een medaille, een oorkonde of een andere herinnering.

U kunt deze onderscheiding aanvragen via de gemeente, telefoonnummer 14 0182 of e-mailadres gemeente@gouda.nl, of rechtstreeks bij de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen.