Directiemodel en organogram

Nederlandse gemeenten werken duaal: de rollen en taken van raad en college zijn duidelijk uit elkaar gehaald. De gemeenteraad stelt de kaders, controleert het college en vertegenwoordigt de bewoners. De uitvoering wordt gedaan door de verschillende afdelingen. 

 

Directiemodel
De directie van de gemeente Gouda bestaat uit drie personen. Eén van de grote uitdagingen voor de organisatie is om flexibeler en wendbaarder te worden om o.a. beter te kunnen inspringen op ontwikkelingen. Dat geldt ook voor de directie. Daarom is er gekozen voor een ‘flexibele’ vorm van aansturing. Elke directeur stuurt een cluster van afdelingen aan. Ook zal er onderlinge roulatie van afdelingen kunnen plaatsvinden. Dit model versterkt het collegiaal karakter en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de organisatie.

Organogram van gemeente Gouda per 1 jan 2021