Terug naar het overzicht

3e ronde subsidieregeling Covid-19 schade Culturele Sector Gouda

Foto van een saxofoon dat bij iemand op schoot ligt.

De 3e Tijdelijke Subsidieregeling Covid-19 voor coronasteun in de culturele sector Gouda is toegekend. In deze ronde gaat de subsidie zowel naar aanvragen in het kader van de Covid-19 schade als naar innovatieve Goudse projecten.

Net als de 1e 2 rondes in 2021, konden culturele organisaties in deze 3e ronde middelen aanvragen voor aantoonbaar geleden verliezen. Nieuw in deze 3e ronde was dat er ook subsidie aangevraagd kon worden voor innovatieve projecten die de komende maanden uitgevoerd gaan worden. Voor deze projecten konden ook ZZP’ers in de cultuursector een aanvraag indienen. Voor de nieuwe subsidie voor innovatie zijn 14 aanvragen ontvangen, waarvan er voor 11 subsidie zijn toegekend. Ongeveer € 94.000 is onder de initiatieven verdeeld.

De nieuwe subsidie voor innovatieve projecten maakt het onder andere mogelijk dat er gewerkt wordt aan het verbeteren van livestreamverbindingen met verzorgingshuizen. Ook komt er een speciaal innovatief kinderconcert voor Gouda (ook met kinderen van vluchtelingen) en krijgen verschillende amateurgezelschappen meer mogelijkheden met een digitaal communicatieplatform die voor hen wordt opgezet.

Wethouder Thierry van Vugt, portefeuille Kunst & Cultuur: “Met de subsidieregeling hebben wij ook nieuwe partijen, zoals culturele ZZP’ers, kunnen steunen. Kunst en cultuur zijn van oudsher belangrijke waarden van Gouda. Vooral ook, omdat zij bijdragen aan de verbinding tussen inwoners. Daarom investeert de gemeente Gouda in cultuur en kunst en stimuleren wij juist in deze onzekere tijden het cultureel ondernemerschap. Specifiek deze 3e subsidieregeling met de mogelijkheid op innovatie past bij “leren en creëren in Gouda”.

Subsidie voor steun Covid-19 schade

Voor aantoonbaar geleden verliezen en gemaakte meerkosten zijn 20 aanvragen ontvangen, waarvan er 17 subsidies zijn toegekend. Er was € 377.600 beschikbaar.

Vervolg

Met deze ronde is het volledige budget besteed, dat door het Rijk beschikbaar is gesteld in verschillende rondes. Naar verwachting is dit dan ook de laatste ronde van de tijdelijke subsidieregeling voor coronasteun aan de culturele sector.

Foto: Astrid den Haan