Missie en kernwaarden

Missie

Wij zijn de gemeente Gouda. We zijn trots op onze stad en ons werk. We zijn deskundig, betrokken en denken mee. Zo maken we elke keer het verschil. Samen met de Gouwenaars bouwen we verder aan een prachtige stad. Een samenleving waar het fijn leven en werken is voor iedereen.

Kernwaarden

Samen

De afbeelding toont het symbool dat hoort bij de kernwaarde  'Samen' van de gemeente.

We werken samen aan de opgaven van de stad. We handelen integer en luisteren naar onze inwoners, ondernemers en elkaar en vertalen dat door. Vraagstukken bekijken we altijd vanuit verschillende invalshoeken. Onze teams maken gebruik van de kracht van verschillen.

Lerend

We zijn deskundig en leren elke keer van en met elkaar, in onze organisatie en daarbuiten. We weten wat er speelt, we houden onze vakkennis op orde en werken aan onze persoonlijke ontwikkeling. We delen onze fouten en onze successen en leren daarvan. We herstellen onze fouten en waarderen onze expertise en talenten.

De afbeelding toont het symbool dat hoort bij de kernwaarde 'Lerend' van de gemeente.

Eigen-zinnig

De afbeelding toont het symbool dat hoort bij de kernwaarde 'Eigen-zinnig' van de gemeente.

Iedere medewerker is uniek en kan zichzelf zijn. We zijn creatief, nemen eigen verantwoordelijkheid en zijn betrokken. We werken in een veilige omgeving en krijgen voldoende ruimte om ons te ontwikkelen. We zijn kritisch en zelfbewust. Zo doen we zinvol werk voor de Gouwenaars.