Sociaal domein

Directeur: Nadia Barquioua

Het sociaal domein gaat over alle onderwerpen rondom werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd, waar de gemeente zich mee bezighoudt en die binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening vallen. Het gaat bijvoorbeeld om huishoudelijke ondersteuning, ondersteuning bij de opvoeding en begeleiding bij een arbeidsbeperking. Maar ook handhaving bij leerplicht, het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, passend onderwijs, leerlingenvervoer, de reguliere en bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en (jeugd)gezondheidzorg horen hierbij. De volgende afdelingen houden zich hiermee bezig:

  • Opgroeien en start arbeidsmarkt (OSA)
  • Werk en financiën (WNF)
  • Zorg en ondersteuning (WNO)
  • Bureau Leerlingzaken (LLZ)
  • Maatschappelijk beleid (MBL)

Vacatures

Projectmanager implementatie bedrijfsvoering

Maatschappelijk/sociaal cultureel
WO
Tijdelijk
Projectleiding
32 – 36 uur

Adviseur/Specialist informatiebeheer

Automatisering/ICT
HBO
Vast
Advies/onderzoek
32 – 36 uur

Beleidsadviseur Archeologie

Maatschappelijk/sociaal cultureel
WO
Vast
Beleid/staf
32 – 36 uur

Beleidsadviseur Erfgoed (leefomgeving of duurzaamheid 2fte)

Maatschappelijk/sociaal cultureel
HBO
Vast
Beleid/staf
32 – 36 uur

Op dit moment zijn er in dit cluster geen vacatures