Sociaal domein

Directeur: Thelma Petersen

Het sociaal domein gaat over alle onderwerpen rondom werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd, waar de gemeente zich mee bezig houdt en die binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening vallen. Het gaat bijvoorbeeld om huishoudelijke ondersteuning, ondersteuning bij de opvoeding en begeleiding bij een arbeidsbeperking. Maar ook handhaving bij leerplicht, het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, passend onderwijs, leerlingenvervoer, de reguliere en bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en (jeugd)gezondheidzorg horen hierbij. De volgende afdelingen houden zich hiermee bezig:

  • Opgroeien en start arbeidsmarkt
  • Werk en financiën
  • Zorg en ondersteuning
  • Regionale dienstverlening sociaal domein
  • Maatschappelijk beleid

Naast afdelingen die in het sociaal domein werken, horen ook de afdelingen Facilitaire zaken en Centraal juridische afdeling bij dit cluster.

Vacatures

Junior / medior planeconoom

Financieel/economisch
HBO
Vast
Advies/onderzoek
32 – 36 uur

Beleidsmedewerker economie en vrije tijd

Financieel/economisch
HBO
Vast
Advies/onderzoek
32 – 36 uur

Systeembeheer

Automatisering/ICT
MBO
Vast
Advies/onderzoek
36 uur

Consulent sociaal domein, expertise Wmo (Wonen,rollen en vervoer)

Welzijn
HBO
Vast
Advies/onderzoek
24 – 36 uur

Senior beleidsadviseur Wmo

Sociale zaken/Werkgelegenheid
HBO
Vast
Advies/onderzoek
32 – 36 uur

Op dit moment zijn er in dit cluster geen vacatures