Privacyverklaring

Gemeente Gouda hecht grote waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Je hebt er recht op dat de gemeente veilig, op een juiste manier, open, terughoudend en vertrouwelijk met je persoonsgegevens omgaat. Dit staat in de Algemene verordening gegevensbescherming en andere speciale wetgeven. Voor de gemeente Gouda is deze wetgeving leidend. We gebruiken je persoonsgegevens uitsluitend voor werving- en selectiedoeleinden. Wij verstrekken geen informatie aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Wij streven naar een goede afspiegeling van de maatschappij in ons personeelsbestand. Iedereen ongeacht geslacht, overtuiging of afkomst wordt uitgenodigd te reageren. Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens worden verwerkt door gemeente Gouda.Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?
Personen die solliciteren naar een functie bij de gemeente Gouda.

Welke gegevens gebruiken wij?

Het gaat in ieder geval om de volgende persoonsgegevens:

  • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
  • telefoonnummer;
  • email-adres;
  • en persoonsgegevens die kandidaten zelf aan ons doorgeven.

Waarom gebruiken wij deze gegevens?

De gemeente Gouda gebruikt deze gegevens voor een juiste afhandeling van de wervings- en selectieprocedure.

Grondslag

Het is noodzakelijk om de persoonsgegevens te verwerken voor het kunnen uitvoeren van de wervings- en selectieprocedure.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

De gemeente Gouda bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de omschreven doeleinden en volgt hierin de wettelijke termijnen die in verschillende wetten zoals de Archiefwet te vinden zijn .

Met wie worden de gegevens gedeeld?

De gemeente Gouda deelt persoonsgegevens alleen voor wervings- en selectiedoeleinden als dit noodzakelijk is voor de hiervoor weergegeven doeleinden of wanneer dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Meer weten?

Wil je meer weten over (de uitoefening van) je privacyrechten of hoe je een klacht indient?
Lees dan de algemene privacyverklaring van de gemeente Gouda.