Onze organisatie

Gemeente Gouda is een platte organisatie. Wij werken met hart voor de stad en willen flexibel en snel inspringen op ontwikkelingen in de samenleving. Daarom hebben we ook een ‘flexibele’ vorm van aansturing met 3 directeuren. Elke directeur gaat over een aantal programma’s en stuurt een cluster van afdelingen aan. Regelmatig rouleren deze afdelingen. Dit model versterkt het collegiaal karakter en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de organisatie.

Organisatieschema

Organisatieschema waarop te zien is hoe de gemeente Gouda georganiseerd is. De directie bestaat uit 1 algemeen directeur die ook gemeentesecretaris is en 2 directeuren. Iedere directeur heeft een aantal afdelingen onder zich. Daarnaast zijn er verschillende programma's waaraan binnen de gemeente gewerkt wordt. Kernwaarden zijn van buiten naar binnen, wendbaar en goede dingen doen.