Onze organisatie

Gemeente Gouda is een platte organisatie. Wij werken met hart voor de stad en willen flexibel en snel inspringen op ontwikkelingen in de samenleving. Daarom hebben we ook een ‘flexibele’ vorm van aansturing met 3 directeuren. Elke directeur gaat over een aantal programma’s en stuurt een cluster van afdelingen aan. Regelmatig rouleren deze afdelingen. Dit model versterkt het collegiaal karakter en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de organisatie.

Organisatieschema

Organisatieschema waarop te zien is hoe de gemeente Gouda georganiseerd is. De directie bestaat uit 1 algemeen directeur die ook gemeentesecretaris is en 2 directeuren. Iedere directeur heeft een aantal afdelingen onder zich. Daarnaast zijn er verschillende programma's waaraan binnen de gemeente gewerkt wordt. Kernwaarden zijn van buiten naar binnen, wendbaar en goede dingen doen.

Hierboven is een organisatieschema te zien, met daarin vormgegeven hoe gemeente Gouda georganiseerd is. De directie bestaat uit 3 personen. 2 hiervan zijn directeuren en 1 is algemeen directeur en gemeentesecretaris. Kernwaarden van de organisatie zijn ‘van buiten naar binnen’, ‘wendbaar’ en ‘goede dingen doen’. Iedere directeur heeft een aantal afdelingen onder zich. De afdelingen zijn als volgt verdeeld:

Directeur 1

 • Centraal Juridische Afdeling
 • Facilitaire Zaken
 • Opgroeien, Start en Arbeidsmarkt
 • Werk en Financiën
 • Zorg en Ondersteuning
 • Regionale Dienstverlening Sociaal Domein
 • Maatschappelijk Beleid

Directeur 2

 • Financiën
 • Informatievoorziening & Automatisering
 • Services
 • Projecten Openbare Ruimte
 • Beheer Openbare Ruimte
 • Cultuur, Vastgoed & Ontwikkeling
 • Ruimtelijk Beleid & Advies

Algemeen directeur / Gemeentesecretaris

 • Human Resource Management
 • Veiligheid en Wijken
 • Stadstoezicht
 • Concernstaf
 • Bestuurs- en Managementondersteuning

Programma’s

Daarnaast staan er op de afbeelding verschillende programma’s waaraan binnen de gemeente gewerkt wordt. Deze projecten spelen binnen de gehele organisatie en overstijgen de afdelingen. De genoemde projecten zijn:

 • Klimaatadaptie
 • Gouda750
 • Energietransitie
 • Omgevingsbeleid
 • Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
 • Modernisering Sociale Dienst
 • Triple Helix Agenda
 • Vernieuwing Sociaal Domein
 • Versnelling Woningbouw
 • Gouda2020+
 • Geheugen van Gouda