Onze organisatie

Gemeente Gouda is een platte organisatie. Wij werken met hart voor de stad en willen flexibel en snel inspringen op ontwikkelingen in de samenleving. De organisatie is daarom verdeeld in 4 domeinen met 4 directeuren. Deze indeling zorgt voor een logische structuur en samenhang; gericht op de inhoud en met aandacht voor de medewerkers. Daarnaast is er ook de Regionale Werkorganisatie met een eigen directeur.

Organisatieschema

Ruimtelijk domein

In het ruimtelijk domein werken we aan het maken, onderhouden, handhaven en beheren van de fysieke leefomgeving voor inwoners en bedrijven. Onderwerpen als wonen, milieu, klimaat, water, landbouw, natuur, verkeer en vervoer staan hierbij centraal. Dat doen we in de volgende afdelingen:

 • Beheer Openbare Ruimte (BOR)
 • Projecten Openbare Ruimte (POR)
 • Cultuur, Vastgoed & Ontwikkeling (CVA)
 • Ruimtelijk Beleid & Advies (RBA)

Directeur: Rien Nagtegaal (interim)

Sociaal domein

Het sociaal domein gaat over alle onderwerpen rondom werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd, waar de gemeente zich mee bezighoudt en die binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening vallen. Het gaat bijvoorbeeld om huishoudelijke ondersteuning, ondersteuning bij de opvoeding en begeleiding bij een arbeidsbeperking. Maar ook handhaving bij leerplicht, het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, passend onderwijs, leerlingenvervoer, de reguliere en bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en (jeugd)gezondheidzorg horen hierbij. De volgende afdelingen houden zich hiermee bezig:

 • Opgroeien en start arbeidsmarkt (OSA)
 • Werk en financiën (WNF)
 • Zorg en ondersteuning (WNO)
 • Bureau Leerlingzaken
 • Maatschappelijk beleid (MBL)

Directeur: Nadia Barquioua

Bestuur, Veiligheid en Dienstverlening

In het domein Bestuur, Veiligheid en Dienstverlening zitten afdelingen die helpen om de gemeente goed te laten draaien en zorgen dat de organisatie en processen goed verlopen. Denk hierbij aan secretariaten, boa’s, woordvoerders, het klantcontactcentrum en vergunningverleners. Het gaat om de volgende afdelingen:

 • Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO)
 • Stadstoezicht (STZ)
 • Veiligheid en Wijken (VNW)
 • Dienstverlening (DVL)

Directeur: Renate Elling

Bedrijfsvoering

Het domein Bedrijfsvoering ondersteund de primaire- en dienstverlenende processen. Ondersteunend en dus niet ondergeschikt. De bedrijfsvoering steunt de medewerker met bedrijfsvoeringsproducten en –diensten. Het gaat hierbij om het verstrekken van managementinformatie, de ICT-infrastructuur, facilitaire diensten, juridische diensten en diensten op het gebied van HRM. Dit zijn de volgende afdelingen:

 • Concernstaf
 • Human Resource Management
 • Financiën
 • Informatievoorziening & Automatisering
 • Centraal Juridische Afdeling
 • Facilitaire Zaken

Directeur: Ruud Bakker