Onze organisatie

Gemeente Gouda is een platte organisatie. Wij werken met hart voor de stad en willen flexibel en snel inspringen op ontwikkelingen in de samenleving. De organisatie is daarom verdeeld in 4 domeinen met 4 directeuren. Deze indeling zorgt voor een logische structuur en samenhang; gericht op de inhoud en met aandacht voor de medewerkers. Daarnaast is er ook de Regionale Werkorganisatie met een eigen directeur.

Organisatieschema

De organisatie bestaat uit de regionale werkorganisatie en de domeinen sociaal domein, ruimtelijk domein, bestuur, veiligheid en dienstverlening en bedrijfsvoering.

Sociaal domein

Het sociaal domein bestaat uit de volgende afdelingen:

 • Opgroeien en start arbeidsmarkt (OSA)
 • Werk en financiën (WNF)
 • Zorg en ondersteuning (WNO)
 • Bureau Leerlingzaken (LLZ)
 • Maatschappelijk beleid (MBL)

Lees meer over het sociaal domein.

Ruimtelijk domein

Het ruimtelijk domein bestaat uit de volgende afdelingen:

 • Beheer Openbare Ruimte (BOR)
 • Projecten Openbare Ruimte (POR)
 • Cultuur, Vastgoed & Ontwikkeling (CVO)
 • Ruimtelijk Beleid & Advies (RBA)

Lees meer over het ruimtelijk domein.

Bestuur, veiligheid en dienstverlening

Het domein bestuur, veiligheid en dienstverlening bestaat uit de volgende afdelingen:

 • Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO)
 • Stadstoezicht (STZ)
 • Veiligheid en Wijken (VNW)
 • Dienstverlening (DVL)

Lees meer over het domein bestuur, veiligheid en dienstverlening.

Bedrijfsvoering

Het domein bedrijfsvoering bestaat uit de volgende afdelingen:

 • Concernstaf (CST)
 • Human Resource Management (HRM)
 • Financiën (FIN)
 • Informatievoorziening & Automatisering (INA)
 • Centraal Juridische Afdeling (CJA)
 • Facilitaire Zaken (FZ)

Lees meer over het domein bedrijfsvoering.