Ruimtelijk domein

Directeur: Rien Nagtegaal (interim)

In het ruimtelijk domein werken we aan het maken, onderhouden, handhaven en beheren van de fysieke leefomgeving voor inwoners en bedrijven. Onderwerpen als wonen, milieu, klimaat, water, landbouw, natuur, verkeer en vervoer staan hierbij centraal. Dat doen we in de volgende afdelingen:

  • Beheer Openbare Ruimte (BOR)
  • Projecten Openbare Ruimte (POR)
  • Cultuur, Vastgoed & Ontwikkeling (CVO)
  • Ruimtelijk Beleid & Advies (RBA)

Vacatures

Productbeheerder openbare verlichting

Buitendienst/groenvoorziening
HBO
Vast
Projectleiding
36 uur

Beleidsadviseur Erfgoed (leefomgeving of duurzaamheid 2fte)

Maatschappelijk/sociaal cultureel
HBO
Vast
Beleid/staf
32 – 36 uur

Adviseur water- en rioleringsbeheer

Buitendienst/groenvoorziening
HBO
Vast
Beleid/staf
36 uur

Directievoerder riolering en civiele kunstwerken

Bouwkunde/ civiele techniek
HBO
Vast
Uitvoerend/ondersteunend
36 uur

Beleidsadviseur jeugd en veiligheid

Openbare orde en veiligheid
HBO
Vast
Advies/onderzoek
32 – 36 uur

Op dit moment zijn er in dit cluster geen vacatures