Ruimtelijk domein

Directeur: Rien Nagtegaal (interim)

In het ruimtelijk domein werken we aan het maken, onderhouden, handhaven en beheren van de fysieke leefomgeving voor inwoners en bedrijven. Onderwerpen als wonen, milieu, klimaat, water, landbouw, natuur, verkeer en vervoer staan hierbij centraal. Dat doen we in de volgende afdelingen:

  • Beheer Openbare Ruimte (BOR)
  • Projecten Openbare Ruimte (POR)
  • Cultuur, Vastgoed & Ontwikkeling (CVO)
  • Ruimtelijk Beleid & Advies (RBA)

Vacatures

Assistent Projectleider

Bouwkunde/ civiele techniek
HBO
Vast
Projectleiding
28 – 36 uur

Productbeheerder openbare verlichting

Ruimtelijke ordening/milieu
HBO
Vast
Projectleiding
32 – 36 uur

Teamleider Stadstoezicht

Management en bestuursondersteuning
MBO niveau 4
Vast
Management/leidinggevend
36 uur

Leerplichtambtenaar voor de leeftijdscategorie 5-16 jaar

Maatschappelijk/sociaal cultureel
HBO
Vast
Beleid/staf
32 – 36 uur

Senior Inkoper Wmo en Jeugdwet Sociaal Domein

Juridisch
HBO
Vast
Advies/onderzoek
32 – 36 uur

Op dit moment zijn er in dit domein geen vacatures.