Ruimtelijk domein

Directeur: Bob Paulussen

In het ruimtelijk domein werken we aan het maken, onderhouden, handhaven en beheren van de fysieke leefomgeving voor inwoners en bedrijven. Onderwerpen als wonen, milieu, klimaat, water, landbouw, natuur, verkeer en vervoer staan hierbij centraal. Dat doen we in de volgende afdelingen:

  • Projecten openbare ruimte
  • Beheer openbare ruimte
  • Cultuur, vastgoed en ontwikkeling
  • Ruimtelijk beleid en advies

Naast afdelingen die in het ruimtelijk domein werken, horen ook de afdelingen Financiën, Informatievoorziening en automatisering en Services bij dit cluster.

Vacatures

Leerplichtambtenaar voor de leeftijdscategorie 5-16 jaar

Onderwijs/wetenschap/cultuur
HBO
Vast
Advies/onderzoek
32 – 36 uur

Redacteur (online) media

Voorlichting/communicatie
HBO
Vast
Advies/onderzoek
32 uur

Wijkboa

Openbare orde en veiligheid
MBO
Vast
Uitvoerend/ondersteunend
32 – 36 uur

Adviseur inrichting openbare ruimte

Ruimtelijke ordening/milieu
HBO
Vast
Advies/onderzoek
32 – 36 uur

Data-analist Sociaal domein

Automatisering/ICT
HBO
Vast
Advies/onderzoek
30 – 36 uur

Op dit moment zijn er in dit cluster geen vacatures