Terug naar het overzicht

Betere opvang voor dak- en thuisloze mensen in Gouda

Foto van de buitenkant van de opvanglocatie Het Komaps van het leger des Heils.

In maart 2020 is de opvang voor dak- en thuisloze mensen anders ingericht. Deze veranderingen waren nodig om de coronamaatregelen te kunnen naleven. De nachtopvang met stapelbedden is omgebouwd naar een 24-uurs opvang met eigen kamers. De jongerenopvang kreeg een eigen locatie en het aantal opvangplekken is uitgebreid van 38 naar 47. Hierdoor ging de kwaliteit van de opvang omhoog. Op 7 december heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de aanpassingen die zijn gedaan ook voor de toekomst zo te houden. Het college had voor corona al de wens om de opvang voor dak- en thuisloze mensen te verbeteren.

24-uurs opvang

Het besluit houdt in dat Gouda voor de regio een vaste 24-uurs opvang krijgt met eigen kamers. Wethouder Publieke Gezondheid Corine Dijkstra: “Dit is een grote stap vooruit. In de nachtopvang kwamen mensen echt om te overleven. In de 24-uurs opvang krijgen ze beter de tijd om te herstellen en kunnen zij werken aan de opbouw van hun leven.”

Eigen locatie voor jongeren

Naast de 24-uurs opvang houdt Gouda ook de aparte opvanglocatie voor jongeren. Deze jongerenopvang bevindt zich nu nog aan de Tristanstraat in Gouda tot er een andere locatie in Gouda is gevonden. Wethouder Corine Dijkstra: “We hebben vanaf het begin in 2020 goede ervaringen gehad met een eigen locatie voor jongeren. Dit willen we graag zo houden. De jongeren verdienen speciale aandacht en kunnen op een eigen locatie veel gerichter geholpen worden.”

Meer vaste opvangplekken

In totaal is het aantal vaste opvangplekken uitgebreid van 38 naar 47. De afgelopen jaren is het aantal dakloze mensen toegenomen. Naast de 47 vaste opvangplekken is er momenteel ook een tijdelijke extra opvanglocatie aan de Thijsselaan in Gouda. Dak- en thuisloze mensen kunnen zich voor opvang melden bij het Centraal Meldpunt aan de Boelekade 1-3 in Gouda.

Actieplan dakloosheid

Het aantal dak- en thuisloze mensen neemt toe. Daarom is er meer nodig dan alleen de aanpassingen in de opvang. Er wordt in de regio hard gewerkt aan de uitvoering van het regionale Actieplan Dakloosheid (pdf). In dit plan is er speciale aandacht voor preventie (het voorkomen van dakloosheid) en voor het verbeteren van de uitstroom.