Terug naar het overzicht

Boa-blog 5: Lokfietsen en losliggend afval

Foto van een fietsenstalling

Boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaar) en toezichthouders doen belangrijk werk voor de stad. Elke dag weer. Boa’s zorgen ervoor dat alles soepel gaat. Zij zijn vaak als 1e bij een ongeval en hét aanspreekpunt voor de Gouwenaar. Boa’s maken dan ook heel wat mee. Via een serie blogs krijgt u een inkijkje in het bijzondere werk van onze boa’s.

Lokfietsen

“Lokfietsen worden neergezet om fietsendieven aan te houden. Er zit in deze fietsen een ‘track-en-trace’-volgsysteem. Ook in Gouda zijn deze fietsen geplaatst. Bij Stadstoezicht kregen we het bericht dat de lokfiets verplaatste. De meldkamer heeft hier snel op gereageerd, waardoor de daders snel werden aangehouden door de politie.”

Losliggend afval

“Wij werden er in Westergouwe op aangesproken dat op en rond de omgeving van het Scheygrond Plantsoen veel afval los lag, wat het woongenot van de bewoner verstoorde. In overleg met Cyclus hebben onze handhavers daar flyers uitgedeeld over hoe je goed met afval omgaat en wat de gevolgen zijn als dit niet goed gaat. Na een korte tijd gaf de vrouw die de klacht had ingediend aan dat zij een stuk prettiger woonde. Een mooi resultaat.

Als boa’s houden wij ons niet bezig met zware criminaliteit, maar met de ‘kleine’ problemen die zich voor de deur afspelen. Deze problemen kunnen uitgroeien tot zware ergernissen en van grote invloed zijn op de bewoners. Blij dat ik hierbij kon helpen.”

Bedreiging

“We kregen een melding dat er in de binnenstad een medewerker in een winkel flink werd bedreigd. Ook van de politie kregen we deze melding. Onze collega’s vonden de verdachte in Oosterwei. Daar is de persoon staande gehouden en opgehaald door de politie.”