Terug naar het overzicht

Mogelijk nieuwe steunronde culturele sector

Foto van een saxofoon dat bij iemand op schoot ligt.

Het college stelt aan de raad voor om begin 2022 een 3e subsidieaanvraagronde open te stellen voor de culturele sector. Dit naar aanleiding van de coronamaatregelen. Wethouder Thierry van Vugt (cultuur): “De nieuwe kabinetsmaatregelen hebben weer stevige impact voor de culturele sector en stapelen op bij de financiële effecten van de al eerder opgelegde beperkingen. Ook de komende tijd wil het college het financiële tekort compenseren en willen we in deze ronde ook geld inzetten voor toekomstgerichte projecten die tot nieuw (coronaproof) cultureel aanbod leiden. Dat laatste kunnen ook initiatieven van zzp’ers zijn, zoals artiesten.” Van 15 februari tot en met 15 maart zouden vervolgens subsidieaanvragen kunnen worden ingediend.

Vernieuwing en zzp’ers

Culturele organisaties die een deel van hun inkomsten uit kaartverkoop en zakelijke verhuur halen worden geconfronteerd met veel annuleringen. Met de huidige kennis lijken de podia en bioscopen/filmhuizen het hardst geraakt door de nieuwe maatregelen. Naast noodsteun is het ook nodig om een blik op de toekomst te hebben door de crisis te gebruiken voor innovatie. Uit de aanvragen in de 1e 2 steunrondes komt namelijk naar voren dat organisaties naast noodsteun ook behoefte hebben aan geld voor het opzetten van nieuw (coronaproof) cultuuraanbod. Ook is het voor de toekomstbestendigheid belangrijk dat de culturele sector blijft werken aan zaken zoals artistieke vernieuwing, een breder bereik van nieuwe doelgroepen en het vergroten van het verdienvermogen. 20% van de nieuwe subsidieregeling wordt beschikbaar gesteld voor innovatie. Voor dit deel van de regeling komen ook zelfstandig ondernemers (zzp’ers/flexwerkers) in aanmerking. Zij lijken in de diverse steunmaatregelen (van Rijk en gemeenten) tussen wal en schip te raken.

Totaal subsidiebedrag

Wanneer de raad met dit voorstel instemt, bedraagt het maximale subsidiebedrag voor deze regeling circa € 470.000.-. Het budget is door het Rijk ter beschikking gesteld aan gemeenten voor het ondersteunen van de lokale en regionale culturele sector.

Foto: Astrid den Haan