Terug naar het overzicht

Prestatieafspraken voor 2022 getekend

Op de foto ziet u de heer G. Boevink (voorzitter Stichting H.R.H.M.), mevrouw R.M. Welzijn (Directeur-bestuurder Woonpartners Midden Holland) en wethouder Rogier Tetteroo met het contract.

De gemeente, de woningcorporaties Mozaïek Wonen, Woonpartners Midden-Holland, Woonzorg Nederland en de huurdersorganisaties Beter Wonen Gouda en HRHM hebben op vrijdag 10 december de prestatieafspraken voor 2022 getekend. Woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties overleggen met elkaar over de prestatieafspraken. Daarin staat wat de plannen voor het woningbeleid zijn voor het komende jaar. Bijvoorbeeld over nieuwbouw van sociale huurwoningen. Wethouder Rogier Tetteroo: “De samenwerking verloopt goed. Alle partijen kunnen elkaar vinden in de prioriteit om de betaalbaarheid voor de huurders hoog op de agenda te zetten. De opgaven zijn groot. Onderlinge samenwerking is dan ook van groot belang om al die opgaven te kunnen realiseren.”

Bekijk de prestatieafspraken van Woonpartners Midden-Holland en de reactie van de gemeente

Bekijk de prestatieafspraken van Woonzorg Nederland (pdf) en de reactie van de gemeente op Woonzorg Nederland (pdf)

Bekijk de prestatieafspraken van Mozaïek Wonen (pdf) en de reactie van de gemeente op Mozaïek Wonen (pdf)

Als u de pdf’s niet kunt lezen, kunt u ons bellen op telefoonnummer 14 0182.