Collectevergunning

Wilt u een inzameling houden van geld of goederen? Of wilt u leden of donateurs werven? Vraag dan een collectevergunning bij ons aan. Zowel voor huis-aan-huis, als in openbaar gebied.

  • Als individueel inwoner mag u niet collecteren. Alleen wettelijk erkende instellingen kunnen een collectevergunning aanvragen.
  • Een collectant moet zich legitimeren met een geldig document van de collecterende instelling.

Meld uw aanvraag minimaal 8 weken van tevoren schriftelijk bij de gemeente.

  • Vermeld daarbij:
    naam,
  • adres,
  • woonplaats,
  • datum en tijdstip,
  • doel van de collecte,
  • keurmerk of goedkeuring Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

Stuur uw aanvraag per post naar College van B en W, Postbus 1086, 2800 BB Gouda of per e-mail naar gemeente@gouda.nl.

Wij nemen binnen 3 weken na ontvangst van uw aanvraag een beslissing. U ontvangt een afwijzing of goedkeuring per post, op het opgegeven adres. 

De aanvraag van een collectevergunning kost € 8,20