Kinderdagverblijven

Kinderdagverblijven kunnen 2 soorten kinderopvang aanbieden: dagopvang van 0 tot 4 jaar en peuteropvang in aparte peutergroepen. De peutergroepen zijn voor kinderen van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar.

Op een kinderdagverblijf met dagopvang kan uw kind de hele dag blijven. Deze kinderdagverblijven bieden het hele kalenderjaar opvang aan. Vaak zit uw kind in een gemengde groep van 0 tot 4 jarigen.

Op de peuteropvang (vroegere peuterspeelzaal) kan uw kind spelend leren. Dat kan een paar keer per week op een ochtend of een middag. De peutergroepen zijn groepen in een kinderdagverblijf met alleen kinderen van 2 jaar en 3 maanden tot maximaal 4 jaar. Op de locatie is geen slaapruimte aanwezig. De peuteropvang is meestal gesloten tijdens de schoolvakanties en is korter geopend dan de dagopvang.

Op de adressenlijst vindt u de kinderdagverblijven in Gouda.

De kinderen leren omgaan met leeftijdgenootjes en er is volop materiaal om nieuwe dingen te ontdekken. Dat is goed voor de ontwikkeling van uw kind. Spelend leren en ontwikkelen is een goede voorbereiding op de basisschool. Door te spelen leren de kinderen verschillende dingen.

  • Voorlezen, liedjes en versjes zijn nuttig voor de spraak-taalontwikkeling.
  • Door de bouwhoek en puzzelen leren kinderen tijdens het spelen. Dit is nuttig voor de cognitieve ontwikkeling (intelligentie, geheugen).
  • Samen spelen en delen met leeftijdsgenootjes is nuttig voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • Buitenspelen, klimmen, tekenen en bouwen is nuttig voor de motorische ontwikkeling (hoe een kind beweegt).

Elk kinderdagverblijf heeft een eigen LRK-nummer. LRK staat voor Landelijk Register Kinderopvang. Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang vindt u het nummer van het kinderdagverblijf van uw kind. Dit nummer kunt u doorgeven aan de Belastingdienst als u bijvoorbeeld kinderopvangtoeslag aanvraagt.

Landelijk moesten veel ouders van de Belastingdienst onterecht de kinderopvangtoeslag terugbetalen. Welke ouders uit de gemeente Gouda dit zijn, is niet bekend bij de gemeente. Door de privacywet mag de Belastingdienst deze gegevens niet delen.

Is uw kinderopvangtoeslag stopgezet tussen 2005 en 2019 en weet u niet waarom? De gemeente Gouda roept ouders op om zich te melden, zodat we u kunnen ondersteunen waar nodig. Neem via de e-mail contact met ons op via: gemeente@gouda.nl.