Erepenning van de stad Gouda

De erepenning van de stad Gouda is een bronzen of zilveren legpenning (legmedaille). De penning heeft aan de voorkant het wapen van de gemeente met een kroon, schildhouders, doornenkrans en wapenspreuk. Op de achterkant staan de naam van de ontvanger en de datum van uitreiking gegraveerd. Bij de legpenning wordt ook een draagbare medaille in hetzelfde materiaal als de erepenning uitgereikt. Ook krijgt de ontvanger een oorkonde.

De erepenning van de stad Gouda wordt sinds 1939 in zeer bijzondere gevallen uitgereikt:

  • Als teken van respect en dankbaarheid voor mensen die zich op een heel belangrijke wijze inzetten voor de gemeente Gouda.
  • Als onderscheiding voor inwoners van de stad Gouda waarvan de gemeente vindt dat zij de erepenning verdienen door hun grote en belangrijke inzet.
  • Ook organisaties kunnen de bronzen erepenning krijgen als teken van respect en dankbaarheid voor hun inzet voor de stad Gouda.

De ontvanger van de zilveren erepenning krijgt ook de titel ‘Ereburger van Gouda’.

Het college van burgemeester en wethouders besluiten of een persoon of organisatie de erepenning van de stad Gouda krijgt.  

Het proces van de erepenning van de stad Gouda bestaat uit 4 stappen:

  1. Voorstel kandidaat
  2. Ambtelijk advies
  3. Voorstel en collegebesluit
  4. Uitreiking

Stap 1 – Voorstel kandidaat

De kandidaat (persoon of organisatie) komt in beeld bij de gemeente via het bestuur of via tips uit de stad.

Stap 2 en 3 – Ambtelijk advies, voorstel en collegebesluit

De ambtenaar kabinet en representatie geeft een advies aan het college over de erepenning van de stad Gouda. Daarna bespreekt de burgemeester het voorstel met het college van burgemeester en wethouders. De burgemeester is binnen het college namelijk verantwoordelijk voor onderscheidingen. Samen nemen zij een besluit. Als het college positief beslist, krijgt de persoon of organisatie de erepenning. 

Stap 4 – Uitreiking

De erepenning van de stad Gouda wordt meestal uitgereikt tijdens een bijzondere gelegenheid, bijvoorbeeld een jubileum of afscheid. Meestal reikt de verantwoordelijke wethouder de erepenning uit.